STCW koden

Regler & behörigheter

Ålands Sjösäkerhetscentrums utbildning är kvalitetssäkrad och våra intyg berättigar till certifikat från Traficom i Finland och Transportstyrelsen i Sverige. Vad gäller utbildningen från Högskolan på Åland är den kvalitetssäkrad vars intyg berättigar till certifikat från Traficom i Finland.

Behörigheter

Vill man läsa mera om behörigheter på respektive myndighets hemsida kan man följa länkarna här nedanför:

Traficom - behörigheter

Transportstyrelsen - behörigheter

Vilka specialbehörigheter skall jag ha - Traficom

Traficom i Finland har gjort en sammanställning på vilka certifikat över specialbehörigheter som du som besättningsmedlem enligt fartygstyp skall ha. På länken nedan kommer du åt dessa krav:

Krav på specialbehörigheter - Traficom

Publicerad 24.4.2018
Uppdaterad 3.1.2019