Kontroll av id-handling

Kom ihåg id-handling

Vi vill uppmärksamma er om att samma regler gällande ID-kontroll gäller här som på andra platser. Samtliga kursdeltagare måste vid varje kursstart kunna bestyrka sin identitet med giltiga ID-handlingar.

Publicerad 8.10.2018
Uppdaterad 5.2.2019