SSO Ship Security Officer

Kursnivå: 

  • Basic

Kursområde: 

  • ISPS

Kursbenämning: 

Skyddschef - Ship Security Officer STCW A-VI/5

Kursdatum: 

nästa tillfälle ordnas hösten 2019

Pris: 

736 € exkl. moms.

Plats: 

Högskolan på Åland

Utbildning för skyddsansvarig person ombord på fartyget (SSO) i rederiet (CSO) eller i hamnen (PFSO). I och med denna utbildning skall man kunna medverka och leda fartygets, rederiets och hamnens system för "security". Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart i samarbete med MariTerm AB.

 Hör av er ifall inget av datumen passar er, i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och tider välj datum nere på sidan.

Kursinnehåll:

  • Sjöfartsskydd
  • Lagstiftning
  • Ansvar för sjöfartsskyddet, skyddsplan och skyddsutrustning
  • Hotidentifikation och motåtgärder
  • Beredskap
  • Träning och övningar
  • Inspektioner och certifiering

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Publicerad 22.5.2018
Uppdaterad 26.11.2018