SSO Ship Security Officer

Kursnivå: 

  • Basic

Kursområde: 

  • ISPS

Kursbenämning: 

Skyddschef - Ship Security Officer STCW A-VI/5

Kursdatum: 

nästa tillfälle ordnas hösten 2020

Pris: 

736 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Högskolan på Åland

Utbildning för skyddsansvarig person ombord på fartyget (SSO) i rederiet (CSO) eller i hamnen (PFSO). I och med denna utbildning skall man kunna medverka och leda fartygets, rederiets och hamnens system för "security". Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart i samarbete med MariTerm AB.

För bokning och tider välj datum nere på sidan.

Kursinnehåll:

  • Sjöfartsskydd
  • Lagstiftning
  • Ansvar för sjöfartsskyddet, skyddsplan och skyddsutrustning
  • Hotidentifikation och motåtgärder
  • Beredskap
  • Träning och övningar
  • Inspektioner och certifiering

Övrig info:

Arbetsgivare/kursdeltagare debiteras full kursavgift om avbokning sker senare än 14 dagar före kursstart. Möjlighet finns att skicka ersättare.

Denna kurs arrangeras av Högskolan på Åland och är godkänd av Traficom.

Publicerad 22.3.2018
Uppdaterad 16.12.2019