Security Awareness 6.1

Kursnivå: 

  • Basic

Kursområde: 

  • ISPS

Kursbenämning: 

STCW A-VI/6-1

Pris: 

153 € exkl. moms

Plats: 

E-learning

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare utan specifika skyddsuppgifter som E-learning. Utbildningen tar upp grundläggande kunskaper om ISPS-koden. Utbildningen ger dig färdighet enligt tabell A-VI/6-1 i STCW koden.

KURSINNEHÅLL

  • Betydelsen av begreppet Safety och Security
  • Säkerhetsnivåer
  • Beredskapsplaner och nödåtgärder
  • Upptäckt och igenkännande av vapen, farliga ämnen och anordningar
  • Personer som sannolikt hotar säkerheten
  • Olika sätt att kringgå skyddsåtgärder

Övrig info:

Denna kurs arrangeras av Högskolan på Åland och är godkänd av Traficom i Finland.

Efter bokad kurs kommer ett mail till uppgiven mailadress med inloggningsuppgifter till nätkursen.

OBS! Anmälningar inkomna mellan den 26 juni - 2 augusti kommer att behandlas fr.o.m. den 3 augusti. Inga intyg kommer heller att skrivas ut under denna tid.

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 4.6.2020