Medicinsk första hjälp refresher

Kursnivå: 

  • Refresher

Kursområde: 

  • Sjukvård

Kursbenämning: 

Förstahjälpen - Medical First Aid STCW A-VI/4.1

Kursdatum: 

2-3 april

Pris: 

588€ exkl. moms

Plats: 

Högskolan på Åland, Norra

En refresherkurs för personal som har förstahjälpsuppgifter ombord på fartyget. I utbildningen går man bland annat igenom hjärt- och lungräddning, sjukdomsattacker och frakturer samt hur man skall agera vid sådana situationer. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Neptunigatan 17.

Ifall inget av datumen passar er, ta kontakt -  i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och tider välj datum nere på sidan.

Personlig utrustning:

Ha oömma kläder då mycket praktiska övningar sker.

Kursinnehåll:

Fartygets lagstiftning och utrustning (inkl MFAG)

Alarmeringsrutiner till sjöss/på land

Radio Medical

Anatomi och fysiologi

Aseptik

Farmakologi

Platsanalys och undersökning av patient

Hjärt- och lungräddning

Chock och stora blödningar

Akuta sjukdomsattacker

Skall- och ansiktsskador

Nack- och ryggskador

Frakturer, luxationer och stukningar

Köldskador och hypotermi

Sjukdomstillstånd förorsakade av värme

Bränn- och elskador

Sår

Förgiftningar

Rapportering och överlämnande av skadad till sjukvårdspersonal

Prioriteringar, transportställningar och bårar

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän information

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Traficom i Finland

Publicerad 20.12.2018
Uppdaterad 3.1.2019