Medicinsk första hjälp

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Sjukvård

Kursbenämning: 

Förstahjälpen - Medical First Aid STCW A-VI/4.1

Kursdatum: 

nästa tillfälle ordnas läsåret 2020-2021

Pris: 

588 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Högskolan på Åland, Norra

Utbildning för personal som har förstahjälpsuppgifter ombord på fartyget. I utbildningen går man bland annat igenom hjärt- och lungräddning, sjukdomsattacker och frakturer samt hur man skall agera vid sådana situationer. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Neptunigatan 17.

 

Personlig utrustning:

Ha oömma kläder då mycket praktiska övningar sker.

Kursinnehåll:

 • Fartygets lagstiftning och utrustning (inkl MFAG)
 • Alarmeringsrutiner till sjöss/på land
 • Radio Medical
 • Anatomi och fysiologi
 • Aseptik
 • Farmakologi
 • Platsanalys och undersökning av patient
 • Hjärt- och lungräddning
 • Chock och stora blödningar
 • Akuta sjukdomsattacker
 • Skall- och ansiktsskador
 • Nack- och ryggskador
 • Frakturer, luxationer och stukningar
 • Köldskador och hypotermi
 • Sjukdomstillstånd förorsakade av värme
 • Bränn- och elskador
 • Sår
 • Förgiftningar
 • Rapportering och överlämnande av skadad till sjukvårdspersonal
 • Prioriteringar, transportställningar och bårar

Övrig info:

Arbetsgivare/kursdeltagare debiteras full kursavgift om avbokning sker senare än 14 dagar före kursstart. Möjlighet finns att skicka ersättare.

Denna kurs arrangeras av Högskolan på Åland och är godkänd av Traficom i Finland.

 

Publicerad 3.3.2019
Uppdaterad 10.1.2020