Livbåtsman refresher - LBM refresher

Kursnivå: 

  • Refresher

Kursområde: 

  • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1

Kursdatum: 

se livbåtsman refresher ONLINE

Plats: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning. Uppdatering av kunskaper i bland annat hantering av livräddningsfarkoster och deras utrustning, helikopterräddning och nödsignalering.

Hör av er ifall inget av kursdatumen passar er, i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och klockslag välj datum nere på sidan.

Förkunskaper:

Certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Survival Crafts and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW A-VI/2.1) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren. Bifoga kopia på certifikat / intyg vid anmälning eller maila in den till oss.

Observera även att de praktiska övningarna förutsätter god fysisk kondition.

Personlig utrustning:

Varma och oömma fritidskläder för utebruk, fingervantar/handskar, mössa samt rejäla skor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Ålands sjösäkerhetscentrum tillhandahåller overall, räddningsdräkter och skyddsutrustning.
För bassängövningen krävs handduk och underställ bestående av långärmad t-shirt, långkalsonger/tights samt strumpor.

Kursinnehåll:

Handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Livräddningsfarkosters konstruktion, utformning och egenskaper.
Metoder och utrustning för sjösättning och upptagning av livräddningsfarkoster
Rutiner för sjösättning och upptagning i grov sjö
Åtgärder som skall vidtas efter att fartyget övergivits
Faror som är förknippade med användning av on-load release
Kunskap om underhåll

 
Hantering av utrustning och överlevande

Hantering av livräddningsfarkost i hårt väder
Användning av utrustning i livräddningsfarkost
Förnödenheter
Åtgärder för lokalisering av livräddningsfarkoster
Helikopterräddning
Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta
Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla
ihop livflottar och räddning av överlevande i havet

 
Nödsignaler

Användande av radioutrustning inklusive EPIRB och SART
Användning av pyrotekniska nödsignaler

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

OBS! Vid kursstart måste kursdeltagare uppvisa giltig ID-handling.

Publicerad 14.5.2018
Uppdaterad 24.9.2019