Livbåtsman refresher E-learning

Kursnivå: 

  • Refresher

Kursområde: 

  • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1

Kursdatum: 

17-18 aug, 19-20 aug,14 sept, 16-17 sept, 7 okt, 19-20 okt, 16-17 nov, 7-8 dec 2020.

Pris: 

290 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning. Uppdatering av kunskaper i bland annat hantering av livräddningsfarkoster och deras utrustning, helikopterräddning och nödsignalering.

Våran Livbåtsman refresher är uppbyggd i två olika moment, ett moment (teoridel) görs som E-learning och ett moment (praktisk del) görs på plats på Ålands Sjösäkerhetscentrum. Efter att anmälan till kursen är gjord skickas en bekräftelse till den mailadress som är angiven i bokningen. Inloggning till teoriutbildningen skickas till kursdeltagare några veckor innan kursstart. Observera att teoridelen på nätet måste vara gjord innan kursdeltagaren kommer till oss!

Kurserna som sträcker sig över två dagar är anpassade efter färjornas tidtabeller. De börjar kl. 15.00 och slutar följande dag c. kl. 14.00.

Hör av er ifall inget av kursdatumen passar er, i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och klockslag välj datum nere på sidan.

Förkunskaper:

Certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Survival Crafts and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW A-VI/2.1) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren. Bifoga kopia på certifikat / intyg vid anmälning eller maila den till oss.

Observera även att de praktiska övningarna förutsätter god fysisk kondition.

Personlig utrustning:

Varma och oömma fritidskläder för utebruk, fingervantar/handskar, mössa samt rejäla skor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Ålands sjösäkerhetscentrum tillhandahåller overall, räddningsdräkter och skyddsutrustning.
För bassängövningen krävs handduk och underställ bestående av långärmad t-shirt, långkalsonger/tights samt strumpor.

Kursinnehåll:

Handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Livräddningsfarkosters konstruktion, utformning och egenskaper.
Metoder och utrustning för sjösättning och upptagning av livräddningsfarkoster
Rutiner för sjösättning och upptagning i grov sjö
Åtgärder som skall vidtas efter att fartyget övergivits
Faror som är förknippade med användning av on-load release
Kunskap om underhåll

 
Hantering av utrustning och överlevande

Hantering av livräddningsfarkost i hårt väder
Användning av utrustning i livräddningsfarkost
Förnödenheter
Åtgärder för lokalisering av livräddningsfarkoster
Helikopterräddning
Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta
Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla
ihop livflottar och räddning av överlevande i havet

 
Nödsignaler

Användande av radioutrustning inklusive EPIRB och SART
Användning av pyrotekniska nödsignaler

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

OBS! Kursdeltagare ska uppvisa giltig ID-handling vid kursstart.

 

Publicerad 13.3.2019
Uppdaterad 1.7.2020