Livbåtsman grundkurs - ONLINE

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1

Kursdatum: 

17 oktober, 25-26 november(FULLBOKAD) och 28 november 2019

Pris: 

510 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum

En online utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning. I utbildningen ingår bland annat livräddningsfarkosternas egenskaper, sjösättning och hantering i hårt väder, räddningsövningar, helikopterräddning och första hjälpen.

Våran Livbåtsman grundkurs - ONLINE är uppbyggd i två olika moment, ett moment (teoridel) görs online och ett moment (praktisk del) görs på plats på Ålands Sjösäkerhetscentrum. Efter att anmälan till kursen är gjord skickas en bekräftelse till den mailadress som är angiven i bokningen. Länkar till online-utbildningen skickas till kursdeltagare några veckor innan kursstart. Observera att online-utbildningen måste vara gjord innan kursdeltagaren kommer till oss!

Kursen som är en dag är från kl.08.00 - c.kl.22.00. Kursen som sträcker sig över två dagar är anpassad efter färjornas ankomst- och avgångtider, börjar kl.15.00 och slutar c.kl.14.00.

Ifall inget av datumen passar er, ta kontakt -  i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och tider välj datum nere på sidan.

Personlig utrustning:

Varma och oömma fritidskläder för utebruk, fingervantar/handskar, mössa samt rejäla skor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Ålands sjösäkerhetscentrum tillhandahåller overall, räddningsdräkter och skyddsutrustning. För bassängövningen krävs handduk och underställ bestående av långärmad t-shirt, långkalsonger/tights samt strumpor.

Kursinnehåll:

Handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

 • Livräddningsfarkosters konstruktion, utformning och egenskaper.
 • Metoder och utrustning för sjösättning och upptagning av livräddningsfarkoster
 • Rutiner för sjösättning och upptagning i grov sjö
 • Åtgärder som skall vidtas efter att fartyget övergivits
 • Faror som är förknippade med användning av on-load release
 • Kunskap om underhåll

Handhavande av maskin

 • Hantering av livräddningsfarkosters maskiner och utrustning

Hantering av utrustning och överlevande

 • Hantering av livräddningsfarkost i hårt väder
 • Användning av utrustning i livräddningsfarkost
 • Förnödenheter
 • Åtgärder för lokalisering av livräddningsfarkoster
 • Helikopterräddning
 • Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta
 • Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
 • Angöring med livräddningsfarkoster

Nödsignaler

 • Användande av radioutrustning inklusive EPIRB och SART
 • Användning av pyrotekniska nödsignaler

Första hjälpen

 • Genomgång av första hjälpen utrustningen
 • Hantering av skadade personer, inklusive ABC

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

 

OBS! Vid kursstart ska giltig ID-handling uppvisas!

Publicerad 15.3.2019
Uppdaterad 25.9.2019