Livbåtsman grundkurs - E-learning

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1

Kursdatum: 

27-28 augusti 2020

Pris: 

510 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum

En online utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning. I utbildningen ingår bland annat livräddningsfarkosternas egenskaper, sjösättning och hantering i hårt väder, räddningsövningar, helikopterräddning och första hjälpen.

Våran Livbåtsman grundkurs är uppbyggd i två olika moment, ett moment (teoridel) görs som E-learning och ett moment (praktisk del) görs på plats på Ålands Sjösäkerhetscentrum. Efter att anmälan till kursen är gjord skickas en bekräftelse till den mailadress som är angiven i bokningen. Inloggning till E-learningen skickas till kursdeltagare några veckor innan kursstart. Observera att online-utbildningen måste vara gjord innan kursdeltagaren kommer till oss!

Kursen som är en dag är från kl.08.00 - c.kl.22.00. Kursen som sträcker sig över två dagar är anpassad efter färjornas ankomst- och avgångtider, börjar kl.15.00 och slutar c.kl.14.00.

Ifall inget av datumen passar er, ta kontakt -  i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och tider välj datum nere på sidan.

Personlig utrustning:

Varma och oömma fritidskläder för utebruk, fingervantar/handskar, mössa samt rejäla skor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Ålands sjösäkerhetscentrum tillhandahåller overall, räddningsdräkter och skyddsutrustning. För bassängövningen krävs handduk och underställ bestående av långärmad t-shirt, långkalsonger/tights samt strumpor.

Kursinnehåll:

Handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

 • Livräddningsfarkosters konstruktion, utformning och egenskaper.
 • Metoder och utrustning för sjösättning och upptagning av livräddningsfarkoster
 • Rutiner för sjösättning och upptagning i grov sjö
 • Åtgärder som skall vidtas efter att fartyget övergivits
 • Faror som är förknippade med användning av on-load release
 • Kunskap om underhåll

Handhavande av maskin

 • Hantering av livräddningsfarkosters maskiner och utrustning

Hantering av utrustning och överlevande

 • Hantering av livräddningsfarkost i hårt väder
 • Användning av utrustning i livräddningsfarkost
 • Förnödenheter
 • Åtgärder för lokalisering av livräddningsfarkoster
 • Helikopterräddning
 • Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta
 • Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
 • Angöring med livräddningsfarkoster

Nödsignaler

 • Användande av radioutrustning inklusive EPIRB och SART
 • Användning av pyrotekniska nödsignaler

Första hjälpen

 • Genomgång av första hjälpen utrustningen
 • Hantering av skadade personer, inklusive ABC

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

 

OBS! Vid kursstart ska giltig ID-handling uppvisas!

Publicerad 15.3.2019
Uppdaterad 17.4.2020