Livbåtsman grundkurs

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1

Kursdatum: 

se livbåtsman grundkurs ONLINE

Plats: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum

En utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning. I utbildningen ingår bland annat livräddningsfarkosternas egenskaper, sjösättning och hantering i hårt väder, räddningsövningar, helikopterräddning och första hjälpen.

 

Personlig utrustning:

Varma och oömma fritidskläder för utebruk, fingervantar/handskar, mössa samt rejäla skor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Ålands sjösäkerhetscentrum tillhandahåller overall, räddningsdräkter och skyddsutrustning. För bassängövningen krävs handduk och underställ bestående av långärmad t-shirt, långkalsonger/tights samt strumpor.

Kursinnehåll:

Handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

 • Livräddningsfarkosters konstruktion, utformning och egenskaper.
 • Metoder och utrustning för sjösättning och upptagning av livräddningsfarkoster
 • Rutiner för sjösättning och upptagning i grov sjö
 • Åtgärder som skall vidtas efter att fartyget övergivits
 • Faror som är förknippade med användning av on-load release
 • Kunskap om underhåll

Handhavande av maskin

 • Hantering av livräddningsfarkosters maskiner och utrustning

Hantering av utrustning och överlevande

 • Hantering av livräddningsfarkost i hårt väder
 • Användning av utrustning i livräddningsfarkost
 • Förnödenheter
 • Åtgärder för lokalisering av livräddningsfarkoster
 • Helikopterräddning
 • Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta
 • Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla
 • ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
 • Angöring med livräddningsfarkoster

Nödsignaler

 • Användande av radioutrustning inklusive EPIRB och SART
 • Användning av pyrotekniska nödsignaler

Första hjälpen

 • Genomgång av första hjälpen utrustningen
 • Hantering av skadade personer, inklusive ABC

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

OBS! Vid kursstart skall giltig ID-handling uppvisas!

Publicerad 15.5.2018
Uppdaterad 24.9.2019