IMDG/Farligt gods

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Transport

Kursbenämning: 

IMDG STCW A-II/1, A-II/2, B-V/C

Kursdatum: 

nästa tillfälle ordnas hösten 2021

Pris: 

848 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för däcksbefäl. På denna utbildning får du kunskap i säker hantering, stuvning och säkring av farligt gods vid lastning och lossning samt förståelse för uppbyggnaden av IMDG koden. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart i samarbete med MariTerm AB.

Kursinnehåll:

 • Regler kring sjötransport av farligt gods (IMDG Code Amdt. 36-12 samt nyheter i amdt. 37-14)
 • Kännedom om egenskaper hos farligt gods samt hälsorisker
 • Definition och klassificering av farligt gods
 • Förpacknings- och tankinstruktioner
 • Märkning av förpackningar och lastbärare
 • Transportdokumentation
 • Lasthantering, stuvning och separering
 • Lastexempel på olika fartygstyper
 • Orientering om farligt gods i bulk (IMSBC-koden)
 • Kännedom om land- och lufttransportregler (ADR, RID och IATA/DGR)
 • Transport av farliga ämnen på RO/RO-fartyg i begränsad trafik på Östersjön (Östersjöavtalet)
 • Internationella regler (SOLAS och MARPOL) samt finsk och svensk lagstiftning som rör tranposrt av farligt gods

Övrig info:

Arbetsgivare/kursdeltagare debiteras full kursavgift om avbokning sker senare än 14 dagar före kursstart. Möjlighet finns att skicka ersättare.

Denna kurs arrangeras av Högskolan på Åland.

Publicerad 22.5.2018
Uppdaterad 24.4.2020