FRB refresher

Kursnivå: 

  • Refresher

Kursområde: 

  • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2

Kursdatum: 

17 aug, 19 aug, 16 sept, 19 okt, 16 nov 2020

Pris: 

380 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum, Övningshamnen

Fortbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i utryckningsgrupp. Uppdatering av kunskaperna kring konstruktion och utrustning, sjösättning och upptagning, säkerhet samt framföring och manövrering i olika väderförhållanden.

Ifall inget av kursdatumen passar er, hör av er. I mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För klockslag och bokning av kurser välj datum nere på sidan.

Förkunskaper:

Certifikat för att handha snabba beredskapsbåtar, Fast Rescue Boats (STCW A-VI/2.2) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren.
Bifoga kopia på certifikat / intyg vid anmälning eller maila den till oss.

Personlig utrustning:

Varma och oömma fritidskläder för utebruk, fingervantar/handskar, mössa samt rejäla skor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Ålands sjösäkerhetscentrum tillhandahåller overall, räddningsdräkter och skyddsutrustning.

Kursinnehåll:

Konstruktion och utrustning
• Konstruktion och utrustning för snabba beredskapsbåtar
• Underhåll, nödreparationer, fyllning, tömning av uppblåsbara sektioner
• Internationella och nationella bestämmelser

Handhavande och utrustning för sjösättning/upptagning
• Dävertarrangemang och dess hantering
• Användning och begränsningar för vinschar, bromsar och painter etc.
• Säkerhet vid sjösättning och upptagning

Handhavande av snabba beredskapsbåtar vid sjösättning/upptagning
• Färdigställande av FRB och utrustning för omedelbar användning
• Säkerhetsåtgärder under sjösättning/upptagning

Handhavande vid framförandet av en snabb beredskapsbåt
• Särskilda egenskaper, möjligheter och begränsningar med FRB
• Kunskap och övning att räta upp kantrad båt
• Manöveregenskaper och manövrering vid olika väderförhållanden
• Navigations- säkerhetsutrustning i FRB
• Sökmönster och miljöförhållanden vid dess utförande

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

OBS! Kursdeltagare ska uppvisa giltig ID-handling vid kursstart.

Publicerad 5.3.2019
Uppdaterad 1.7.2020