FRB grundkurs

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2

Kursdatum: 

24-25 augusti 2020

Pris: 

860 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum, Övningshamnen

Utbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i utryckningsgrupp. Genomgång av konstruktion och utrustning, sjösättning och upptagning, säkerhet samt framförande och manövrering i olika väderförhållanden.

Ifall inget av datumen passar er, ta kontakt -  i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och tider välj datum nere på sidan.

Förkunskaper:

Genomgången kurs i att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Survival Crafts and Rescue Boats (STCW A-VI/2.1)
Bifoga kopia på certifikat / intyg vid anmälan eller maila in den till oss på förhand.

Personlig utrustning:

Varma och oömma fritidskläder för utebruk, fingervantar/handskar, mössa samt rejäla skor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Ålands sjösäkerhetscentrum tillhandahåller overall, räddningsdräkter och skyddsutrustning.

Kursinnehåll:

Konstruktion och utrustning

 • Konstruktion och utrustning för snabba beredskapsbåtar
 • Underhåll, nödreparationer, fyllning, tömning av uppblåsbara sektioner
 • Internationella och nationella bestämmelser

Handhavande och utrustning för sjösättning/upptagning

 • Dävertarrangemang och dess hantering
 • Användning och begränsningar för vinschar, bromsar och painter etc.
 • Säkerhet vid sjösättning och upptagning

Handhavande av snabba beredskapsbåtar

 • vid sjösättning/upptagning
 • Färdigställande av FRB och utrustning för omedelbar användning
 • Säkerhetsåtgärder under sjösättning/upptagning

Handhavande vid framförandet av en snabb beredskapsbåt

 • Särskilda egenskaper, möjligheter och begränsningar med FRB
 • Kunskap och övning att räta upp kantrad båt
 • Manöveregenskaper och manövrering vid olika väderförhållanden
 • Navigations- säkerhetsutrustning i FRB
 • Sökmönster och miljöförhållanden vid dess utförande

Handhavande av snabba beredskapsbåtars maskineri

 • Hantering av motor och kringutrustning

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

OBS! Kursdeltagare måste uppvisa giltig ID-handling vid kursstart!

Publicerad 6.3.2019
Uppdaterad 17.4.2020