CCM Crowd and Crisis Management

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Management

Kursbenämning: 

CCM - Crowd and Crisis Management STCW A-V/2-3, 2-4

Kursdatum: 

25 - 27 november 2019

Pris: 

645 € exkl. moms.

Plats: 

Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för personal på passagerarfartyg. Utbildningen tar upp hur man skall hantera krissituationer med förståelse för inverkan av mänskligt beteende. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Ifall inget av datumen passar er, ta kontakt -  i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning välj datum nere på sidan.

Personlig utrustning:

Oömma kläder rekommenderas under övningen som är under dag 2.

Kursinnehåll:

 • Utarbetande av alarmplaner
 • Optimalt nyttjande av resurser
 • Situationsbedömning och åtgärder
 • Ledarskap och krisledning
 • Stresshantering
 • Mänskligt beteende och reaktioner
 • Kommunikation
 • Hantering av folkmassor
 • Eftervård i samband med fartygsolyckor
 • Psykologisk defusing och debriefing

Övrig info:

Tips på logi

Denna kurs arrangeras av Högskolan på Åland och är godkänd av Traficom i Finland.

Publicerad 22.5.2018
Uppdaterad 24.5.2019