BFF grundkurs

Kursnivå: 

  • Basic

Kursområde: 

  • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Grundläggande brandskyddsutbildning - Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-2

Pris: 

930€ exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Mariehamns Räddningsverk

Utbildning i grundläggande brandskydd för däcks- och maskinmanskap. Teoridel samt praktiska delar med släckövningar för olika brandtyper och med varierande släckmedel. Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö. Observera att de praktiska övningarna förutsätter god fysisk kondition.

Personlig utrustning:

Handduk, varma och oömma fritidskläder (ej syntetmaterial) samt varma sockor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Räddningsverket tillhandahåller overall, skyddskläder och stövlar.

Kursinnehåll:

Brandskydd, teori - allmän del

Brandkunskap, brandförlopp, brandspridning

Personlig skyddsutrustning, förstahandssläckning

Tryckluftsaggregat, hantering, skötsel ink. säkerhet

 
Brandskydd, teori - fartygs del

Brandbekämpningsorganisationen ombord, larm, kontroll övervakning

Allmän brandutrustning, fasta installationer ombord

 
Brandskydd, släckövningar

Brandbekämpningsmetoder och släckmedel

 
Brandskydd, rökövningar

Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

 

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

 

OBS! Vid kursstart skall samtliga deltagare uppvisa giltig ID-handling!

Publicerad 10.3.2019
Uppdaterad 31.3.2020