Basic Safety Training grundkurs

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Grundläggande säkerhet - Basic Safety Training STCW A-VI/1

Kursdatum: 

9 - 11 november 2020

Pris: 

1200 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum

En grundsäkerhetsutbildning för fartygspersonal. Kursen är indelad i överlevnadsteknik, brandskyddsutbildning, förstahjälpen samt personlig säkerhet och ansvar. Teori och praktiska övningar. OBS! Fysiskt krävande kurs.

Ifall inget av datumen passar er, ta kontakt - i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och klockslag välj datum nere på sidan.

Personlig utrustning:

Varma och oömma fritidskläder för utebruk, fingervantar/handskar, mössa samt varma sockor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Ålands sjösäkerhetscentrum tillhandahåller räddningsdräkter och skyddsutrustning.
För bassängövningen krävs handduk och underställ bestående av långärmad t-shirt, långkalsonger/tights samt strumpor.

Kursinnehåll:

Överlevnadsteknik

 • De vanligaste nödsituationerna, typer av livräddningsutrustning
 • Personlig livräddningsutrustning, åtgärder vid man över bord- och livbåtsalarm, övergivande av fartyget
 • Åtgärder i vattnet, i livflotten, i livbåten, överlevnadsteknikens grunder, nyttan av övning, risker för överlevande
 • Behovet att vara förberedd vid nödsituationer

 
Brandskydd, teori – allmän del

 • Brandkunskap, brandförlopp, brandspridning
 • Personlig skyddsutrustning, förstahandssläckning
 • Tryckluftsaggregat, hantering, skötsel ink. säkerhet

Brandskydd, teori – fartygsdel

 • Brandbekämpningsorganisationen ombord, larm, kontroll övervakning
 • Allmän brandutrustning, fasta installationer ombord

Brandskydd, släckövningar

 • Brandbekämpningsmetoder och släckmedel

Brandskydd, rökövningar

 • Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö

 
Förstahjälpen

 • Situationsbedömning, vård av skadad enligt ABCDE
 • Hjärt-lungräddning, chock och blödningar, hypotermi
 • Ledskador, frakturer, brännskador, akuta sjukdomsattacker

 
Personlig säkerhet och ansvar

 • Kunskap om utrymningsvägar, intern kommunikation och larmsystem
 • Miljöfrågor, arbetarskydd, arbetarskyddsutrustning
 • Arbete i slutna utrymmen
 • Förstå order, kommunikation med andra fartygsanställda
 • Mänskliga relationer ombord på fartyg
 • Trötthet (arbets- och vilotider)
 • Sociala skyldigheter, rättigheter, faror med alkohol och droger

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

 

OBS! Vid kursstart skall samtliga deltagare uppvisa giltig ID-handling!

Publicerad 12.3.2019
Uppdaterad 26.5.2020