AFF refresher E-learning

Kursnivå: 

 • Refresher

Kursområde: 

 • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3

Kursdatum: 

19-20 aug, 15 sept, 21-22 okt, 18-19 nov, 9-10 dec 2020.

Pris: 

470 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Mariehamns Räddningsverk

Fortbildning för däcks- och maskinbefäl. Uppdatering av kunskaperna kring bland annat brandbekämpningsorganisation, taktiska behov, farligt gods, system och rutiner. Den praktiska delen innefattar rök- och släckövningar samt kemskydd.

Våran Advanced Fire Fighting refresher är uppbyggd i två olika moment, ett moment (teoridel) görs som E-learning och ett moment (praktisk del) görs på plats vid Mariehamns Räddningsverk. Efter att anmälan till kursen är gjord skickas en bekräftelse till den mailadress som är angiven i bokningen. Inloggning till teoriutbildningen skickas till kursdeltagare några veckor innan kursstart. Observera att teoridelen på nätet måste vara gjord innan kursdeltagaren kommer till oss!

Ifall inget av datumen passar er, ta kontakt -  i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och klockslag välj datum nere på sidan. De kurser som sträcker sig över två dagar är anpassade efter fartygens ankomst- och avgångstider.

Förkunskaper:

Certifikat över brandbekämpningsutbildning för befäl, Advanced Fire Fighting (STCW A-VI/3) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren. Bifoga kopia av certifikat / intyg vid anmälning eller maila den till oss.

Observera även att de praktiska övningarna förutsätter god fysisk kondition.

Personlig utrustning:

Handduk, varma och oömma fritidskläder (ej syntetmaterial) samt varma sockor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Räddningsverket tillhandahåller overall, skyddskläder och stövlar.

Kursinnehåll:

Brandskydd, teori

 • Brandbekämpningsorganisationen ombord
 • Taktiska behov, ledning, kommunikation och koordinering
 • Samverkan med MRCC och RITS/MIRG
 • Ventilationens påverkan
 • Kontroll av bränsle- och elsystem
 • Farligt gods, risker vid brandbekämpning
 • Risker vid brandbekämpning
 • Sektionering, vattentäta dörrar, stabilitetsproblem
 • Brandövervakningssystem, larmplaner och standardrutiner
 • Användande av vattens inverkan på stabiliteten
 • Hantering av skadade personer
 • Underhåll av utrustning
 • Internationella och nationella bestämmelser

 
Praktiska insats- och ledningsövningar

 • Rök- och släckövningar
 • Kemskydd

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

OBS! Kursdeltagare måste uppvisa giltig ID-handling vid kursstart. 

Publicerad 7.3.2019
Uppdaterad 18.5.2020