AFF refresher

Kursnivå: 

 • Refresher

Kursområde: 

 • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3

Kursdatum: 

13 feb, 5-6 mars, 2-3 april, 23-24 april, 5 maj, 4-5 juni 2020.

Pris: 

470 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Mariehamns Räddningsverk

Fortbildning för däcks- och maskinbefäl. Uppdatering av kunskaperna kring bland annat brandbekämpningsorganisation, taktiska behov, farligt gods, system och rutiner. Den praktiska delen innefattar rök- och släckövningar samt kemskydd.

Ifall inget av datumen passar er, ta kontakt -  i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och klockslag välj datum nere på sidan.

Förkunskaper:

Certifikat över brandbekämpningsutbildning för befäl, Advanced Fire Fighting (STCW A-VI/3) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren. Bifoga kopia av certifikat / intyg vid anmälning eller maila den till oss.

Observera även att de praktiska övningarna förutsätter god fysisk kondition.

Personlig utrustning:

Handduk, varma och oömma fritidskläder (ej syntetmaterial) samt varma sockor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Räddningsverket tillhandahåller overall, skyddskläder och stövlar.

Kursinnehåll:

Brandskydd, teori

 • Brandbekämpningsorganisationen ombord
 • Taktiska behov, ledning, kommunikation och koordinering
 • Samverkan med MRCC och RITS/MIRG
 • Ventilationens påverkan
 • Kontroll av bränsle- och elsystem
 • Farligt gods, risker vid brandbekämpning
 • Risker vid brandbekämpning
 • Sektionering, vattentäta dörrar, stabilitetsproblem
 • Brandövervakningssystem, larmplaner och standardrutiner
 • Användande av vattens inverkan på stabiliteten
 • Hantering av skadade personer
 • Underhåll av utrustning
 • Internationella och nationella bestämmelser

 
Praktiska insats- och ledningsövningar

 • Rök- och släckövningar
 • Kemskydd

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

OBS! Kursdeltagare måste uppvisa giltig ID-handling vid kursstart. 

Publicerad 7.3.2019
Uppdaterad 17.1.2020