AFF grundkurs E-learning

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3

Pris: 

860 € exkl. moms. Måltider ingår.

Plats: 

Mariehamns Räddningsverk

Utbildning i brandskydd för däcks- och maskinbefäl. Teoridel med inriktning på bland annat taktiska behov, brandbekämpningsorganisation ombord, farligt gods, övervakningssystem, personskador.

Våran Advanced Fire Fighting är uppbyggd i två olika moment, ett moment (teoridel) görs som E-learning och ett moment (praktisk del) görs på plats vid Mariehamns Räddningsverk. Efter att anmälan till kursen är gjord skickas en bekräftelse till den mailadress som är angiven i bokningen. Inloggning till teoriutbildningen skickas till kursdeltagare några veckor innan kursstart. Observera att teoridelen på nätet måste vara gjord innan kursdeltagaren kommer till oss!

Förkunskaper:

Certifikat över grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Training (STCW A-VI/1).
De praktiska övningarna förutsätter god fysisk kondition.

Personlig utrustning:

Handduk, varma och oömma fritidskläder (ej syntetmaterial) samt varma sockor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Räddningsverket tillhandahåller overall, skyddskläder och stövlar.

Kursinnehåll:

Brandskydd, teori

 • Brandbekämpningsorganisationen ombord
 • Taktiska behov, ledning, kommunikation och koordinering
 • Samverkan med MRCC och RITS/MIRG
 • Ventilationens påverkan
 • Kontroll av bränsle- och elsystem
 • Farligt gods, risker vid brandbekämpning
 • Risker vid brandbekämpning
 • Sektionering, vattentäta dörrar, stabilitetsproblem
 • Brandövervakningssystem, larmplaner och standardrutiner
 • Användande av vattens inverkan på stabiliteten
 • Hantering av skadade personer
 • Underhåll av utrustning
 • Internationella och nationella bestämmelser

 
Praktiska insats- och ledningsövningar

 • Rök- och släckövningar
 • Kemskydd

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

OBS! Vid kursstart skall giltig ID-handling uppvisas!

Publicerad 8.3.2019
Uppdaterad 23.4.2020