AFF grundkurs

Kursnivå: 

 • Basic

Kursområde: 

 • Sjösäkerhet & brand

Kursbenämning: 

Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3

Kursdatum: 

6 - 8 maj 2019

Pris: 

800 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.

Plats: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum

Utbildning i brandskydd för däcks- och maskinbefäl. Teoridel med inriktning på bland annat taktiska behov, brandbekämpningsorganisation ombord, farligt gods, övervakningssystem, personskador.

Förkunskaper:

Certifikat över grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Training (STCW A-VI/1).
De praktiska övningarna förutsätter god fysisk kondition. Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Trafi i Finland.

Personlig utrustning:

Handduk, varma och oömma fritidskläder (ej syntetmaterial) samt varma sockor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Räddningsverket tillhandahåller overall, skyddskläder och stövlar.

Kursinnehåll:

Brandskydd, teori

 • Brandbekämpningsorganisationen ombord
 • Taktiska behov, ledning, kommunikation och koordinering
 • Samverkan med MRCC och RITS/MIRG
 • Ventilationens påverkan
 • Kontroll av bränsle- och elsystem
 • Farligt gods, risker vid brandbekämpning
 • Risker vid brandbekämpning
 • Sektionering, vattentäta dörrar, stabilitetsproblem
 • Brandövervakningssystem, larmplaner och standardrutiner
 • Användande av vattens inverkan på stabiliteten
 • Hantering av skadade personer
 • Underhåll av utrustning
 • Internationella och nationella bestämmelser

 
Praktiska insats- och ledningsövningar

 • Rök- och släckövningar
 • Kemskydd

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Trafi i Finland.

OBS! Vid kursstart skall giltig ID-handling uppvisas!

Publicerad 17.5.2018
Uppdaterad 23.11.2018