Boka här

Kombirefresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: STCW A-VI/ 1, 2-1, (2-2), 3
Kursdatum: vecka 37, 40, 44, 47 och 50
Pris: 1500€ (utan FRB 1200€) moms och måltidspriser tillkommer
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Förnya dina säkerhetskurser på en vecka.

Livbåtsman grundkurs - ONLINE

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: 17 oktober, 25-26 november och 28 november 2019
Pris: 410 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer. Vid deltagande i hantering av evakueringsslide och -chute (MES och MEC) tillkommer 80 €/person. Priset exkl. moms.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En online utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen kurssi ONLINE

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: SCRB peruskurssi - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2.1
Kursdatum: Päivämäärä: 21-22 lokakuuta 2019
Pris: 410 + alv. sekä lounas ja päivällinen. Jos osallistut myöskin MES ja MEC harjoitukset niin se on 80 €/henkilö + alv.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Pelastusvenemieskurssi ja pelastuslauttakurssi missä opitaan pelastusveneiden ja... Läs mer »

Livbåtsman refresher ONLINE

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: 22 aug, 9-10 sept, 30 sept-1 okt, 28-29 okt, 18-19 nov, 9-10 dec 2019.
Pris: 270 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

BST grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande säkerhet - Basic Safety Training STCW A-VI/1
Kursdatum: 11-15 november 2019
Pris: 1200 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En grundsäkerhetsutbildning för fartygspersonal.

Basic Safety Training refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande säkerhet - Basic Safety Training STCW A-VI/1
Kursdatum: 10-11 sept, 1-2 okt, 29-30 okt, 19-20 nov, 10-11 dec 2019
Pris: 645 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning med uppdatering av grundsäkerhetskunskaperna för fartygspersonal.

BFF grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande brandskyddsutbildning - Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-2
Pris: 870€ exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Utbildning i grundläggande brandskydd för däcks- och maskinmanskap.

BFF refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande brandskyddsutbildning - Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-2
Pris: 420 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning i brandskydd för däcks- och maskinmanskap. Teoridel med uppdatering av... Läs mer »

AFF grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3
Pris: 800 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Utbildning i brandskydd för däcks- och maskinbefäl.

AFF refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3
Kursdatum: 12-13 sept, 3-4 okt, 31 okt - 1 nov, 21-22 nov, 12-13 dec 2019.
Pris: 440 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för däcks- och maskinbefäl.

FRB grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2
Kursdatum: 11-12 september och 4-5 november 2019
Pris: 820 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum, Övningshamnen

Utbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i... Läs mer »

FRB refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2
Kursdatum: 9 sept, 30 sept, 28 okt 2019
Pris: 370 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i... Läs mer »

Medical Care refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjukvård
Kursbenämning: Sjukvårdsutbildning - Medical Care STCW A-VI/4-2
Kursdatum: 11-13 september (FULLBOKAD) och 26-28 november 2019
Pris: 717 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Norra

Fortbildning för befälhavare och annat däcksbefäl som handhar fartygets sjukvård och... Läs mer »

Medicinsk första hjälp

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjukvård
Kursbenämning: Förstahjälpen - Medical First Aid STCW A-VI/4.1
Pris: 588 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Norra

Utbildning för personal som har förstahjälpsuppgifter ombord på fartyget.

GOC grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Radio
Kursbenämning: GOC - General Operations Certificate
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas januari 2020
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Grundkursutbildning för däcksbefäl som är i behov av GOC-certifikat.

GOC-refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Radio
Kursbenämning: GOC - General Operations Certificate
Kursdatum: 18 september och 3 oktober 2019
Pris: 249 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för däcksbefäl som är i behov av uppdatering av GOC-certifikat.

VHF kurs (SRC)

Kursnivå: Basic
Kursområde: Radio
Kursbenämning: SRC - Short Range Certificate
Kursdatum: start 18 november 2019
Pris: 150 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för personer som skall använda sig av VHF-utrustning ombord på fartyget eller i sin... Läs mer »

MRM Maritime Resource Management

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: Maritime Resource Management STCW A-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2
Kursdatum: 10-13 december 2019
Pris: 751 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Genom denna utbildning skall man få en ökad förståelse i hur man skall hantera den operativa... Läs mer »

IMDG/Farligt gods

Kursnivå: Basic
Kursområde: Transport
Kursbenämning: IMDG STCW A-II/1, A-II/2, B-V/C
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas läsåret 2020-2021
Pris: 848 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för däcksbefäl.

CCM Crowd and Crisis Management

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: CCM - Crowd and Crisis Management STCW A-V/2-3, 2-4
Kursdatum: 25 - 27 november 2019
Pris: 645 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för personal på passagerarfartyg.

CCM Crowd and Crisis Management refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Management
Kursbenämning: CCM - Crowd and Crisis Management STCW A-V/2-3, 2-4
Kursdatum: 12 september och 2 oktober 2019
Pris: 250€ exkl. moms
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Repetitionsutbildning för personal på passagerarfartyg.

Livbåtsman grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: se livbåtsman grundkurs ONLINE
Pris: 410 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer. Vid deltagande i hantering av evakueringsslide och -chute (MES och MEC) tillkommer 80 €/person. Priset exkl. moms.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Livbåtsman refresher - LBM refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: se livbåtsman refresher ONLINE
Pris: 270 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Grundläggande skyddsmedvetenhet 6.1 för sjöfarare UTAN specifika skyddsuppgifter

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: STCW A-VI/6-1
Pris: 153 € (moms 24 % tillkommer)
Plats: Webbaserad utbildning

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare ... Läs mer »

Grundläggande skyddsmedvetenhet 6.2 för sjöfarare MED specifika skyddsuppgifter

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: STCW A-VI/6-2
Pris: 199 € (moms 24 % tillkommer)
Plats: Webbaserad utbildning

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare ... Läs mer »

SSO Ship Security Officer

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: Skyddschef - Ship Security Officer STCW A-VI/5
Kursdatum: 8-9 oktober 2019
Pris: 736 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för skyddsansvarig person ombord på fartyget (SSO) i rederiet (CSO) eller i hamnen (... Läs mer »

ECDIS

Kursnivå: Basic
Kursområde: Navigation
Kursbenämning: Electronic Chart Display and Information System - ECDIS STCW A-II/1
Kursdatum: 22-24 oktober 2019
Pris: 746 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för däcksbefäl som hanterar ECDIS-utrustning.

Publicerad 20.4.2018
Uppdaterad 19.3.2019