Boka här

Pelastusvenemieskurssi

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehenkurssi - Survival craft and rescue boats STCW A-VI/2.1
Pris: 410 + alv. sekä lounas ja päivällinen. Jos osallistut myöskin MES ja MEC harjoitukset niin se on 80 €/henkilö + alv.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Pelastusvenemieskurssi ja pelastuslauttakurssi missä opitaan pelastusveneiden ja... Läs mer »

GOC grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Radio
Kursbenämning: GOC - General Operations Certificate
Plats: Högskolan på Åland

Grundkursutbildning för däcksbefäl som är i behov av GOC-certifikat.

Medical care refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjukvård
Kursbenämning: Sjukvårdsutbildning - Medical Care STCW A-VI/4-2
Pris: 717 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Fortbildning för befälhavare och annat däcksbefäl som handhar fartygets sjukvård och... Läs mer »

VHF kurs (SRC)

Kursnivå: Basic
Kursområde: Radio
Kursbenämning: SRC - Short Range Certificate
Kursdatum: XX
Pris: 150 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för personer som skall använda sig av VHF-utrustning ombord på fartyget eller i sin... Läs mer »

IMDG/Farligt gods

Kursnivå: Basic
Kursområde: Transport
Kursbenämning: IMDG STCW A-II/1, A-II/2, B-V/C
Pris: 848 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för däcksbefäl.

CCM Crowd and Crisis Management

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: CCM - Crowd and Crisis Management STCW A-V/2-1, 2-3
Pris: 645 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för personal på passagerarfartyg.

Medicinsk första hjälp

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjukvård
Kursbenämning: Förstahjälpen - Medical First Aid STCW A-VI/4.1
Pris: 588 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för personal som har förstahjälpsuppgifter ombord på fartyget.

GOC-refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Radio
Kursbenämning: GOC - General Operations Certificate
Pris: 249 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för däcksbefäl som är i behov av uppdatering av GOC-certifikat.

MRM Maritime Resource Management

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: Maritime Resource Management STCW A-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2
Pris: 751 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Genom denna utbildning skall man få en ökad förståelse i hur man skall hantera den operativa... Läs mer »

SSO Ship Security Officer

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: Skyddschef - Ship Security Officer STCW A-VI/5
Kursdatum: 11-12 september
Pris: 736 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för skyddsansvarig person ombord på fartyget (SSO) i rederiet (CSO) eller i hamnen (... Läs mer »

ECDIS

Kursnivå: Basic
Kursområde: Navigation
Kursbenämning: Electronic Chart Display and Information System - ECDIS STCW A-II/1
Pris: 746 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för däcksbefäl som hanterar ECDIS-utrustning.

BFF refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande brandskyddsutbildning - Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-3
Pris: 420 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning i brandskydd för däcks- och maskinmanskap. Teoridel med uppdatering av... Läs mer »

AFF grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3
Pris: 800 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Utbildning i brandskydd för däcks- och maskinbefäl.

BST grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande säkerhet - Basic Safety Training STCW A-VI/1
Pris: 1200 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En grundsäkerhetsutbildning för fartygspersonal.

FRB grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2
Pris: 820 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Utbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i... Läs mer »

Livbåtsman grundkurs - lång

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Beredskapsbåtar och Räddningsfarkoster - Survival craft and rescue boats STCW A-VI/2-1
Pris: 410 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer. Vid deltagande i hantering av evakueringsslide och -chute (MES och MEC) tillkommer 80 €/person. Priset exkl. moms.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Livbåtsman grundkurs - online

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Beredskapsbåtar och Räddningsfarkoster - Survival craft and rescue boats STCW A-VI/2-1
Pris: 410 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer. Vid deltagande i hantering av evakueringsslide och -chute (MES och MEC) tillkommer 80 €/person. Priset exkl. moms.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En online utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

AFF refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3
Pris: 440 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för däcks- och maskinbefäl.

BST refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande säkerhet - Basic Safety Training STCW A-VI/1
Pris: 645 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning med uppdatering av grundsäkerhetskunskaperna för fartygspersonal.

Livbåtsman refresher - LBM refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Beredskapsbåtar och Räddningsfarkoster - Survival craft and rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: 28 augusti, 10-11 september, 1-2 oktober, 29-30 oktober, 19-20 november och 10-11 december
Pris: 270 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

FRB refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2
Kursdatum: 10 september, 1 oktober och 29 oktober.
Pris: 370 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i... Läs mer »

Grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare utan specifika skyddsuppgifter

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: STCW A-VI/6-1
Pris: 153 € (moms 24 % tillkommer)
Plats: Webbaserad utbildning

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare ... Läs mer »

Grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare med specifika skyddsuppgifter

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: STCW A-VI/6-2
Pris: 199 € (moms 24 % tillkommer)
Plats: Webbaserad utbildning

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare ... Läs mer »

Publicerad 20.4.2018
Uppdaterad 15.8.2018