Boka här

Kombirefresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: STCW A-VI/ 1, 2-1, (2-2), 3
Pris: 1590€ (utan FRB 1280€) exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Förnya dina säkerhetskurser på en vecka.

Livbåtsman grundkurs - ONLINE

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: 17 oktober, 25-26 november(FULLBOKAD) och 28 november 2019
Pris: 510 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En online utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen kurssi ONLINE

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: SCRB peruskurssi - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2.1
Pris: 510 € + alv. Hinta sisältää lounaan sekä illallisen.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Pelastusvenemieskurssi ja pelastuslauttakurssi missä opitaan pelastusveneiden ja... Läs mer »

Livbåtsman refresher ONLINE

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: 28-29 okt, 18-19 nov, 9-10 dec 2019. 20-21 jan, 10-11 feb, 2-3 mars, 30-31 mars, 20-21 april, 4-5 maj, 1-2 juni 2020.
Pris: 290 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Basic Safety Training grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande säkerhet - Basic Safety Training STCW A-VI/1
Kursdatum: 11-15 november 2019
Pris: 1200 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En grundsäkerhetsutbildning för fartygspersonal.

Basic Safety Training refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande säkerhet - Basic Safety Training STCW A-VI/1
Kursdatum: 29-30 okt, 19-20 nov, 10-11 dec 2019. 21-22 jan, 11-12 feb, 3-4 mars, 31 mars-1 april, 21-22 april, 5-6 maj, 2-3 juni 2020.
Pris: 680 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning med uppdatering av grundsäkerhetskunskaperna för fartygspersonal.

BFF grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande brandskyddsutbildning - Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-2
Kursdatum: 16-18 december 2019
Pris: 930€ exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Mariehamns Räddningsverk

Utbildning i grundläggande brandskydd för däcks- och maskinmanskap.

BFF refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande brandskyddsutbildning - Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-2
Pris: 440 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Mariehamns Räddningsverk

Fortbildning i brandskydd för däcks- och maskinmanskap. Teoridel med uppdatering av... Läs mer »

AFF grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3
Pris: 860 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Mariehamns Räddningsverk

Utbildning i brandskydd för däcks- och maskinbefäl.

AFF refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3
Kursdatum: 31 okt - 1 nov, 21-22 nov, 12-13 dec 2019. 23-24 jan, 13-14 feb, 5-6 mars, 2-3 april, 23-24 april, 7-8 maj, 4-5 juni 2020.
Pris: 470 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Mariehamns Räddningsverk

Fortbildning för däcks- och maskinbefäl.

FRB grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2
Kursdatum: 4-5 november 2019
Pris: 860 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum, Övningshamnen

Utbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i... Läs mer »

FRB refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2
Kursdatum: 28 okt 2019. 20 april, 4 maj , 1 juni 2020
Pris: 380 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum, Övningshamnen

Fortbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i... Läs mer »

Medical Care refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjukvård
Kursbenämning: Sjukvårdsutbildning - Medical Care STCW A-VI/4-2
Kursdatum: 26-28 november 2019, 8-10 januari och 25-27 mars 2020
Pris: 717 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Norra

Fortbildning för befälhavare och annat däcksbefäl som handhar fartygets sjukvård och... Läs mer »

Polar Code Basic-Advanced

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: Polar Code Basic and Advanced STCW A-V/4.1, 4.2
Kursdatum: 28 okt - 1 nov 2019
Pris: 2500€ inkl lunch. Moms 24% tillkommer.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences offers a combined basic-advanced level... Läs mer »

Medicinsk första hjälp

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjukvård
Kursbenämning: Förstahjälpen - Medical First Aid STCW A-VI/4.1
Kursdatum: 4-6 november 2019
Pris: 588 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Norra

Utbildning för personal som har förstahjälpsuppgifter ombord på fartyget.

GOC grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Radio
Kursbenämning: GOC - General Operations Certificate
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas januari 2020
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Grundkursutbildning för däcksbefäl som är i behov av GOC-certifikat.

GOC-refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Radio
Kursbenämning: GOC - General Operations Certificate
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas våren 2020
Pris: 249 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för däcksbefäl som är i behov av uppdatering av GOC-certifikat.

VHF kurs (SRC)

Kursnivå: Basic
Kursområde: Radio
Kursbenämning: SRC - Short Range Certificate
Kursdatum: start 18 november 2019 (FULLBOKAD)
Pris: 150 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för personer som skall använda sig av VHF-utrustning ombord på fartyget eller i sin... Läs mer »

MRM Maritime Resource Management

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: Maritime Resource Management STCW A-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2
Kursdatum: 10-13 december 2019
Pris: 751 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Genom denna utbildning skall man få en ökad förståelse i hur man skall hantera den operativa... Läs mer »

IMDG/Farligt gods

Kursnivå: Basic
Kursområde: Transport
Kursbenämning: IMDG STCW A-II/1, A-II/2, B-V/C
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas läsåret 2020-2021
Pris: 848 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för däcksbefäl.

CCM Crowd and Crisis Management

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: CCM - Crowd and Crisis Management STCW A-V/2-3, 2-4
Kursdatum: 25 - 27 november 2019 och 17 - 19 mars 2020.
Pris: 645 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för personal på passagerarfartyg.

CCM Crowd and Crisis Management refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Management
Kursbenämning: CCM - Crowd and Crisis Management STCW A-V/2-3, 2-4
Kursdatum: 24 mars 2020
Pris: 250€ exkl. moms
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Repetitionsutbildning för personal på passagerarfartyg.

Livbåtsman grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: se livbåtsman grundkurs ONLINE
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Livbåtsman refresher - LBM refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: se livbåtsman refresher ONLINE
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Grundläggande skyddsmedvetenhet 6.1 för sjöfarare UTAN specifika skyddsuppgifter

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: STCW A-VI/6-1
Pris: 153 € (moms 24 % tillkommer)
Plats: Webbaserad utbildning

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare ... Läs mer »

Grundläggande skyddsmedvetenhet 6.2 för sjöfarare MED specifika skyddsuppgifter

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: STCW A-VI/6-2
Pris: 199 € (moms 24 % tillkommer)
Plats: Webbaserad utbildning

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare ... Läs mer »

SSO Ship Security Officer

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: Skyddschef - Ship Security Officer STCW A-VI/5
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas hösten 2020
Pris: 736 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för skyddsansvarig person ombord på fartyget (SSO) i rederiet (CSO) eller i hamnen (... Läs mer »

ECDIS

Kursnivå: Basic
Kursområde: Navigation
Kursbenämning: Electronic Chart Display and Information System - ECDIS STCW A-II/1
Pris: 746 € exkl. moms.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för däcksbefäl som hanterar ECDIS-utrustning.

Publicerad 20.4.2018
Uppdaterad 19.3.2019