Boka här

Kombirefresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: STCW A-VI/ 1, 2-1, (2-2), 3
Pris: 1590€ (utan FRB 1280€) exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Förnya dina säkerhetskurser på en vecka.

Livbåtsman grundkurs - E-learning

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: 15 - 16 oktober 2020
Pris: 510 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En online utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen kurssi E-learning

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: SCRB peruskurssi - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2.1
Pris: 510 € + alv. Hinta sisältää lounaan sekä illallisen.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Pelastusvenemieskurssi ja pelastuslauttakurssi missä opitaan pelastusveneiden ja... Läs mer »

Livbåtsman refresher E-learning

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: 17-18 aug,14 sept, 16-17 sept, 7 okt, 19-20 okt, 16-17 nov, 7-8 dec 2020.
Pris: 290 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Basic Safety Training grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande säkerhet - Basic Safety Training STCW A-VI/1
Kursdatum: 9 - 11 november 2020
Pris: 1200 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En grundsäkerhetsutbildning för fartygspersonal.

Basic Safety Training refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande säkerhet - Basic Safety Training STCW A-VI/1
Kursdatum: 18-19 aug, 17-18 sept, 20-21 okt, 17-18 nov, 8-9 dec 2020.
Pris: 680 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning med uppdatering av grundsäkerhetskunskaperna för fartygspersonal.

BFF grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande brandskyddsutbildning - Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-2
Pris: 930€ exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Mariehamns Räddningsverk

Utbildning i grundläggande brandskydd för däcks- och maskinmanskap.

BFF refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Grundläggande brandskyddsutbildning - Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-2
Pris: 440 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Mariehamns Räddningsverk

Fortbildning i brandskydd för däcks- och maskinmanskap. Teoridel med uppdatering av... Läs mer »

AFF grundkurs E-learning

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3
Pris: 860 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Mariehamns Räddningsverk

Utbildning i brandskydd för däcks- och maskinbefäl.

AFF refresher E-learning

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3
Kursdatum: 19-20 aug, 15 sept, 21-22 okt, 18-19 nov, 9-10 dec 2020.
Pris: 470 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Mariehamns Räddningsverk

Fortbildning för däcks- och maskinbefäl.

FRB grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2
Kursdatum: 18-19 november 2020
Pris: 860 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum, Övningshamnen

Utbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i... Läs mer »

FRB refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Snabba beredskapsbåtar - Fast rescue boats STCW A-VI/2-2
Kursdatum: 17 aug, 16 sept, 19 okt, 16 nov 2020
Pris: 380 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum, Övningshamnen

Fortbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i... Läs mer »

Medical Care refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjukvård
Kursbenämning: Sjukvårdsutbildning - Medical Care STCW A-VI/4-2
Kursdatum: 8-10 sept och 1-3 dec 2020
Pris: 717 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Högskolan på Åland, Norra

Fortbildning för befälhavare och annat däcksbefäl som handhar fartygets sjukvård och... Läs mer »

Polar Code Basic-Advanced

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: Polar Code Basic and Advanced STCW A-V/4.1, 4.2
Pris: 2500€ inkl lunch. Moms 24% tillkommer.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences offers a combined basic-advanced level... Läs mer »

Medicinsk första hjälp

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjukvård
Kursbenämning: Förstahjälpen - Medical First Aid STCW A-VI/4.1
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas läsåret 2020-2021
Pris: 588 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Högskolan på Åland, Norra

Utbildning för personal som har förstahjälpsuppgifter ombord på fartyget.

GOC grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Radio
Kursbenämning: GOC - General Operations Certificate
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Grundkursutbildning för däcksbefäl som är i behov av GOC-certifikat.

GOC-refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Radio
Kursbenämning: GOC - General Operations Certificate
Kursdatum: 1 oktober 2020
Pris: 249 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Simulatorbyggnaden, Neptunigatan 6

Utbildning för däcksbefäl som är i behov av uppdatering av GOC-certifikat.

VHF kurs (SRC)

Kursnivå: Basic
Kursområde: Radio
Kursbenämning: SRC - Short Range Certificate
Pris: 150 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för personer som skall använda sig av VHF-utrustning ombord på fartyget eller i sin... Läs mer »

MRM Maritime Resource Management

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: Maritime Resource Management STCW A-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2
Pris: 751 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Genom denna utbildning skall man få en ökad förståelse i hur man skall hantera den operativa... Läs mer »

IMDG/Farligt gods

Kursnivå: Basic
Kursområde: Transport
Kursbenämning: IMDG STCW A-II/1, A-II/2, B-V/C
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas hösten 2021
Pris: 848 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för däcksbefäl.

CCM Crowd and Crisis Management

Kursnivå: Basic
Kursområde: Management
Kursbenämning: CCM - Crowd and Crisis Management STCW A-V/2-3, 2-4
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas hösten 2020
Pris: 645 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för personal på passagerarfartyg.

CCM Crowd and Crisis Management refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Management
Kursbenämning: CCM - Crowd and Crisis Management STCW A-V/2-3, 2-4
Kursdatum: 15 september och 10-11 december 2020
Pris: 250€ exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Repetitionsutbildning för personal på passagerarfartyg.

Livbåtsman grundkurs

Kursnivå: Basic
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: se livbåtsman grundkurs ONLINE
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

En utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Livbåtsman refresher - LBM refresher

Kursnivå: Refresher
Kursområde: Sjösäkerhet & brand
Kursbenämning: Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar - Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1
Kursdatum: se livbåtsman refresher ONLINE
Plats: Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning.

Security Awareness 6.1

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: STCW A-VI/6-1
Pris: 153 € exkl. moms
Plats: E-learning

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare ... Läs mer »

Designated Security Duties 6.2

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: STCW A-VI/6-2
Pris: 199 € exkl. moms
Plats: E-learning

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare ... Läs mer »

SSO Ship Security Officer

Kursnivå: Basic
Kursområde: ISPS
Kursbenämning: Skyddschef - Ship Security Officer STCW A-VI/5
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas hösten 2020
Pris: 736 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Högskolan på Åland

Utbildning för skyddsansvarig person ombord på fartyget (SSO) i rederiet (CSO) eller i hamnen (... Läs mer »

ECDIS

Kursnivå: Basic
Kursområde: Navigation
Kursbenämning: Electronic Chart Display and Information System - ECDIS STCW A-II/1
Kursdatum: nästa tillfälle ordnas hösten 2020
Pris: 746 € exkl. moms. Måltider ingår.
Plats: Högskolan på Åland, Södra

Utbildning för däcksbefäl som hanterar ECDIS-utrustning.

Publicerad 17.3.2020
Uppdaterad 17.3.2020