Frifall med livbåt i övningshamnen

Övningshamn

Övningshamnen ligger vid Klintkajen i Mariehamn, nära Västerhamn. Därav finns möjligheten till mycket realistiska övningar i fartygslika miljöer och med special purpose vessel (skolfartyget) Michael Sars.

I hamnen finns bland annat:

  • en livflottskran där uppblåsbara flottar kan sjösättas från 5 meters höjd
  • två Fast Rescue boats med tillhörande dävertar
  • en traditionell livbåt för 50 personer med tillhörande dävert
  • en frifallslivbåt på 15 meters höjd över havet, rymmer 32 personer
  • konferens- och serviceutrymmen
Publicerad 21.5.2018
Uppdaterad 22.5.2018