Michael Sars

M/S Michael Sars är ett skolfartyg som uppkallats efter den norske marinbiologen Michael Sars. Sedan våren 2005 är Michael Sars de åländska sjöskolornas skolfartyg och används av den Ålands sjöfartsutbildningen på gymnasie- och högskolenivå, samt för fortbildning av yrkesverksamma. Tidigare ägare var Havsforskningsinstitutet i Bergen.

Publicerad 3.3.2020
Uppdaterad 3.3.2020