brandanläggning

Brandövningsanläggning

Brandkurser hålls i övningshamnen och vid Mariehamns räddningsverk. Brandövningsanläggningen är en miljövänlig anläggning där vi använder gas som bränsle i de övningar som sker utomhus, vilket inte alstrar någon rök.

På brandövningsfältet finns bland annat en simulator för rökdykning, uppbyggd med ett system av containrar. Svårighetsgraden på rökdykningsövningarna kan anpassas genom tillförsel av värme och artificiell rök. Bränderna i simulatorn anläggs under kontrollerade former. Simulatorn är utrustad med rökgasrening och allt släckningsvatten renas innan det går vidare till stadens reningsverk.

Brandövningsfältet ger även möjligheter att simulera större och mindre vätskebränder, bränder i tankar med brandfarligt gods och läckage från tank samt mycket annat. Kursdeltagarnas säkerhet har högsta prioritet vid alla praktiska övningar.

Publicerad 24.4.2018
Uppdaterad 27.5.2019