Palokoulutus Basic (VI/1.2) kertaus

Kurssitaso: 

  • Refresher

Kurssi osa-alue: 

  • Sjösäkerhet & brand

Kursin nimitys: 

Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-2

Hinta: 

420 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.

Paikka: 

Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fortbildning i brandskydd för däcks- och maskinmanskap. Teoridel med uppdatering av grundkunskaperna. Praktisk del med släckövningar för olika brandtyper och med varierande släckmedel. Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö.

Kursdatum:

Tag kontakt för lediga datum.

Förkunskaper:

Certifikat i Grundläggande brandskyddsutbildning och minst tre månaders sjötjänstgöring de senaste fem åren
De praktiska övningarna förutsätter god fysisk kondition.

Personlig utrustning:

Handduk, varma och oömma fritidskläder (ej syntetmaterial) samt varma sockor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Räddningsverket tillhandahåller overall, skyddskläder och stövlar.

Kursinnehåll:

Brandskydd, teori - allmän del

  • Brandkunskap, brandförlopp, brandspridning
  • Personlig skyddsutrustning, förstahandssläckning
  • Tryckluftsaggregat, hantering, skötsel ink. säkerhet

 
Brandskydd, teori - fartygs del

  • Brandbekämpningsorganisationen ombord, larm, kontroll övervakning
  • Allmän brandutrustning, fasta installationer ombord

 
Brandskydd, släckövningar

  • Brandbekämpningsmetoder och släckmedel

 
Brandskydd, rökövningar

  • Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Transportstyrelsen i Sverige och av Traficom i Finland.

Publicerad 1.7.2018
Uppdaterad 29.5.2019