Ensiapukoulutus

Kurssitaso: 

 • Basic

Kurssi osa-alue: 

 • Sjukvård

Kursin nimitys: 

Medical First Aid STCW A-VI/4.1

Hinta: 

588 € + alv

Paikka: 

Högskolan på Åland

Utbildning för personal som har förstahjälpsuppgifter ombord på fartyget. I utbildningen går man bland annat igenom hjärt- och lungräddning, sjukdomsattacker och frakturer samt hur man skall agera vid sådana situationer. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

 

Hör av er ifall inget av datumen passar er, i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och tider välj datum nere på sidan.

Personlig utrustning:

Ha oömma kläder då mycket praktiska övningar sker.

Kursinnehåll:

 • Fartygets lagstiftning och utrustning (inkl MFAG)
 • Alarmeringsrutiner till sjöss/på land
 • Radio Medical
 • Anatomi och fysiologi
 • Aseptik
 • Farmakologi
 • Platsanalys och undersökning av patient
 • Hjärt- och lungräddning
 • Chock och stora blödningar
 • Akuta sjukdomsattacker
 • Skall- och ansiktsskador
 • Nack- och ryggskador
 • Frakturer, luxationer och stukningar
 • Köldskador och hypotermi
 • Sjukdomstillstånd förorsakade av värme
 • Bränn- och elskador
 • Sår
 • Förgiftningar
 • Rapportering och överlämnande av skadad till sjukvårdspersonal
 • Prioriteringar, transportställningar och bårar

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Denna kurs är godkänd av Trafi i Finland

Publicerad 2.7.2018
Uppdaterad 29.5.2019