Aluksen turvapäällikön kurssi SSO Ship Security Officer

Kurssitaso: 

  • Basic

Kurssi osa-alue: 

  • ISPS

Kursin nimitys: 

Ship Security Officer STCW A-VI/5

Päivämäärä: 

8-9 lokakuuta 2019

Hinta: 

736 € + alv

Paikka: 

Högskolan på Åland

Utbildning för skyddsansvarig person ombord på fartyget (SSO) i rederiet (CSO) eller i hamnen (PFSO). I och med denna utbildning skall man kunna medverka och leda fartygets, rederiets och hamnens system för "security". Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart i samarbete med MariTerm AB.

Ifall inget av datumen passar er, ta kontakt -  i mån av möjlighet kan vi boka in extra kurser. För bokning och tider välj datum nere på sidan.

Kursinnehåll:

  • Sjöfartsskydd
  • Lagstiftning
  • Ansvar för sjöfartsskyddet, skyddsplan och skyddsutrustning
  • Hotidentifikation och motåtgärder
  • Beredskap
  • Träning och övningar
  • Inspektioner och certifiering

Övrig info:

Bokningsvillkor och allmän info

Tips på logi

Publicerad 2.7.2018
Uppdaterad 29.5.2019