Lastsäkring

STCW A-II/1, A-II/2, A-V/2
Cargo Securing

Två dagars utbildning för däcksbefäl. På denna utbildning får du kunskap i att använda fartygets lastsäkringsmanualer samt ansvara för lastsäkringen ombord på fartyget. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart i samarbete med MariTerm AB.

 
Tid:
Dag 1: 08.00-16.10 
Dag 2: 08.00-16.10
 
Detaljerat schema ges vid kursstart
 
Plats:
Högskolan på Åland, Sjöfart
 

Pris:
702 € (+ moms 24%) inkl kursmaterial, lunch och kaffe.

Mål:
Kursen är utformad i enlighet med STCW-koden 2010, sektion A-II/1, A-II/2 och sektion A-V/2, paragraf 4.3.1 och 4.3.2. Kursdeltagaren erhåller bl a kunskaper för att kunna använda fartygs lastsäkringsmanualer samt ansvara för lastsäkringen ombord på fartyg.

Kurslängd:
2 dagar

KURSINNEHÅLL

 • Konsekvenser av bristfälligt och säkrat gods
 • Regler och rekommendationer för lastsäkring ombord i fartyg
 • Krafter verkande på lasten ombord i fartyg
 • Dimensionering av lastsäkringssystem för olika lastenheter ombord
 • Olika typer av lastsäkringsutrustning och deras egenskaper
 • Olika metoder för stuvning och säkring av lasteneheter ombord
 • Innehåll i och använding av en lastsäkringsmanual
 • Lastning och säkring av gods i lastbärare
 • Användning av lastsäkringslathundar för land- och sjötransport
 • Stuvning och säkring av skogsprodukter på rolltrailer och kasetter
 • Genomförande av praktiska prov för test av lastsäkringsarrangemang
 • Genomgång av inträffade haverier
 • Handhavande av ett fartyg efter lastförskjutning

 

Rabatterade priser för hotellbokning hittas här

Allmän info och bokningsvillkor

Anmälan: Bokning måste göras senast 14 dagar före kursstart.

Avbokning: Arbetsgivare/kursdeltagare debiteras full kursavgift om avbokning sker senare än 14 dagar före kursstart. Möjlighet finns att skicka ersättare.

Ändringar: Eventuella ändringar av samlingsplats och klockslag kan inträffa. Detta meddelas i förekommande fall innan kursstart.

Inhibering: Ålands sjösäkerhetscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kursen om antalet anmälda deltagare inte uppnår minimigränsen eller om det på grund av vädret inte går att genomföra vissa moment av kursen.

Fysiska krav: De praktiska övningarna vid Ålands sjösäkerhetscentrum kräver god fysisk kondition samt att kursdeltagaren är skadefri. Minimikravet är läkarintyg för sjötjänst.
Kursdeltagaren får ej vara påverkad av alkohol eller droger, påverkad deltagare avvisas från kursen och full kursavgift debiteras.

Försäkring: Vi förutsätter att ni har en olycksfallsförsäkring då ni kommer på kurs.

Måltider: Lunch och kaffe för kursdeltagarna arrangeras av Ålands sjösäkerhetscentrum. Middag ingår vid kvällskurser.

Logi: Ålands sjösäkerhetscentrum ordnar inte bokning av logi. Kursdeltagare får rabatterade priser vid Park Alandia Hotell, Hotell Savoy, Hotell Pommern och Hotell Adlon i Mariehamn. Rekommenderade hotell ligger inom en kilometers avstånd från våra anläggningar. Kontaktuppgifter och priser vid respektive hotells informations ruta.

Dokumentation: Kursintyg utdelas efter genomförd kurs samt sänds som kopia till arbetsgivaren. För erhållande av kursintyg krävs 100 % närvaro under hela kursen samt att kursdeltagaren med godkänt betyg genomfört alla övningar och avlagt godkänt teoriprov.

Frågor utöver ovanstående information kan ställas till Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

Infoa hotelleista

Yleisinfo ja ehtoja

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on tehtävä minimum 14 päivää ennen kurssin alkaessa

Peruuttaminen: Työnantajalta/kurssille osallistujalta peritään täysi kurssimaksu, jos peruutus ei ole tapahtunut viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua. Kun peruutat kurssin odota aina peruutusvahvistusta. Kurssi voidaan perua, jos kurssille ei ole tarpeeksi osallistujia tai jos kurssia ei sääolosuhteiden takia voida järjestää.

Fyysiset edellytykset: Kurssin käytännön harjoitukset vaativat hyvää fyysistä kuntoa. Kurssilaisella ei myöskään saa olla fyysisiä vammoja. Minimivaatimus on merimieslääkäritodistus.
Kurssille osallistuja ei saa olla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen. Päihtynyt kurssilainen poistetaan kurssilta. Kurssimaksu peritään siitä huolimatta työnantajalta/kurssilaiselta.

Vakuutusturva: Edellytämme että teillä on tapaturmavakuutus kun tulette kurssille.

Majoitus: Maritime Safety Center kurseille osallistuvat saavat monista hotelleista Maarianhaminassa alennetun hinnan, lisätietoja saat tästä (ruotsiksi).

Kurssitodistus: Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa kurssitodistuksen. Kurssitodistuksen myöntämiseksi edellytetään läsnäoloa koko kurssin ajan.

Lisää infoa saat Maritime Safety Centeriltä.

 

Välj datum:

Tag kontakt

Kursledare

Peter.jpg

Peter Andersson

Vi är en certifierad utbildningsenhet

Alla våra kurser uppfyller det krav som STCW 2010 Manila ställer på utbildning av sjöpersonal.
Utbildningen är kvalitetssäkrad och våra intyg berättigar till certifikat från Trafiksäkerhetsverket, Trafi.
De flesta kurser är också godkända av Transportstyrelsen i Sverige för deras certifikat.För varje kurs framgår genom en logo respektive myndighets godkännande för certifikat.
 
trafi logotransportstyrelsen logo
 
Ålands sjösäkerhetscentrum är medlem i IASST (International Association for Safety and Survival Training).

iasst

Tips på logi

fotografjessicalund-7084_0.jpg
Hotell Pommern:
Norragatan 8-10 
Tel: +358 (0)18-15555
E-post: info(at)alandhotels.fi
scandic_savoy.png
Hotell Savoy:

Nygatan 12
Tel: +358-(0)18-15400
E-post: info(at)alandhotels.fi
www.alandhotels.fi

park_hotell.png
Park Alandia Hotell:

Park Alandia Hotell
Norra Esplanadgatan 3
Tel: +358-(0)18-14130
E-post: info@parkalandia.com
www.parkalandiahotel.com

Ålands landskapsregering
Ålands sjösäkerhetscentrum / Maritime Safety Center
Neptunigatan 6, PB 75
AX-22101 MARIEHAMN

Tel: +358 18 24 100