Grundläggande säkerhet

STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
BST, Basic safety training

Fem dagars grundsäkerhetsutbildning för fartygspersonal. Kursen är indelad i överlevnadsteknik, brandskyddsutbildning, förstahjälpen samt personlig säkerhet och ansvar. Teori och praktiska övningar. OBS! Fysiskt krävande kurs.

Mål
Kursdeltagaren skall uppnå färdighet i enlighet med STCW Manila konventionen sektion A-VI/1, tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 och TSFS 2013:47

Kurslängd
66 lektioner á 40 minuter och obligatorisk närvaro

Dag 1-5: Kl 08.00-20.00
Schemat kan ändra beroende på kurstillfällen, vid bokning av kurs skickas ett nogrannanre schema. Detaljerat schema ges vid kursstart.

Plats
Ålands sjösäkerhetscentrum, Neptunigatan 6, vån. 2, Mariehamn

Pris 2018:
1200 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Pris för lunch: 10€/lunch
Pris för middag: 12€/middag
 

KURSINNEHÅLL

Överlevnadsteknik
 • De vanligaste nödsituationerna, typer av livräddningsutrustning
 • Personlig livräddningsutrustning, åtgärder vid man över bord- och livbåtsalarm, övergivande av fartyget
 • Åtgärder i vattnet, i livflotten, i livbåten, överlevnadsteknikens grunder, nyttan av övning, risker för överlevande
 • Behovet att vara förberedd vid nödsituationer
 
Brandskydd, teori – allmän del
 • Brandkunskap, brandförlopp, brandspridning
 • Personlig skyddsutrustning, förstahandssläckning
 • Tryckluftsaggregat, hantering, skötsel ink. säkerhet
Brandskydd, teori – fartygsdel
 • Brandbekämpningsorganisationen ombord, larm, kontroll övervakning
 • Allmän brandutrustning, fasta installationer ombord
Brandskydd, släckövningar
 • Brandbekämpningsmetoder och släckmedel
Brandskydd, rökövningar
 • Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö
 
Förstahjälpen
 • Situationsbedömning, vård av skadad enligt ABCDE
 • Hjärt-lungräddning, chock och blödningar, hypotermi
 • Ledskador, frakturer, brännskador, akuta sjukdomsattacker
 
Personlig säkerhet och ansvar
 • Kunskap om utrymningsvägar, intern kommunikation och larmsystem
 • Miljöfrågor, arbetarskydd, arbetarskyddsutrustning
 • Arbete i slutna utrymmen
 • Förstå order, kommunikation med andra fartygsanställda
 • Mänskliga relationer ombord på fartyg
 • Trötthet (arbets- och vilotider)
 • Sociala skyldigheter, rättigheter, faror med alkohol och droger

Rabatterade priser för hotellbokning hittas här

Allmän info och bokningsvillkor

Anmälan: Bokning måste göras senast 14 dagar före kursstart.

Avbokning: Arbetsgivare/kursdeltagare debiteras full kursavgift om avbokning sker senare än 14 dagar före kursstart. Möjlighet finns att skicka ersättare.

Ändringar: Eventuella ändringar av samlingsplats och klockslag kan inträffa. Detta meddelas i förekommande fall innan kursstart.

Inhibering: Ålands sjösäkerhetscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kursen om antalet anmälda deltagare inte uppnår minimigränsen eller om det på grund av vädret inte går att genomföra vissa moment av kursen.

Fysiska krav: De praktiska övningarna vid Ålands sjösäkerhetscentrum kräver god fysisk kondition samt att kursdeltagaren är skadefri. Minimikravet är läkarintyg för sjötjänst.
Kursdeltagaren får ej vara påverkad av alkohol eller droger, påverkad deltagare avvisas från kursen och full kursavgift debiteras.

Försäkring: Vi förutsätter att ni har en olycksfallsförsäkring då ni kommer på kurs.

Måltider: Lunch och kaffe för kursdeltagarna arrangeras av Ålands sjösäkerhetscentrum. Middag ingår vid kvällskurser.

Logi: Ålands sjösäkerhetscentrum ordnar inte bokning av logi. Kursdeltagare får rabatterade priser vid Park Alandia Hotell, Hotell Savoy, Hotell Pommern och Hotell Adlon i Mariehamn. Rekommenderade hotell ligger inom en kilometers avstånd från våra anläggningar. Kontaktuppgifter och priser vid respektive hotells informations ruta.

Dokumentation: Kursintyg utdelas efter genomförd kurs samt sänds som kopia till arbetsgivaren. För erhållande av kursintyg krävs 100 % närvaro under hela kursen samt att kursdeltagaren med godkänt betyg genomfört alla övningar och avlagt godkänt teoriprov.

Frågor utöver ovanstående information kan ställas till Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

Infoa hotelleista

Yleisinfo ja ehtoja

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on tehtävä minimum 14 päivää ennen kurssin alkaessa

Peruuttaminen: Työnantajalta/kurssille osallistujalta peritään täysi kurssimaksu, jos peruutus ei ole tapahtunut viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua. Kun peruutat kurssin odota aina peruutusvahvistusta. Kurssi voidaan perua, jos kurssille ei ole tarpeeksi osallistujia tai jos kurssia ei sääolosuhteiden takia voida järjestää.

Fyysiset edellytykset: Kurssin käytännön harjoitukset vaativat hyvää fyysistä kuntoa. Kurssilaisella ei myöskään saa olla fyysisiä vammoja. Minimivaatimus on merimieslääkäritodistus.
Kurssille osallistuja ei saa olla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen. Päihtynyt kurssilainen poistetaan kurssilta. Kurssimaksu peritään siitä huolimatta työnantajalta/kurssilaiselta.

Vakuutusturva: Edellytämme että teillä on tapaturmavakuutus kun tulette kurssille.

Majoitus: Maritime Safety Center kurseille osallistuvat saavat monista hotelleista Maarianhaminassa alennetun hinnan, lisätietoja saat tästä (ruotsiksi).

Kurssitodistus: Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa kurssitodistuksen. Kurssitodistuksen myöntämiseksi edellytetään läsnäoloa koko kurssin ajan.

Lisää infoa saat Maritime Safety Centeriltä.

 

Välj datum:

= väntelista - kursen är full.

Kursledare

Kristoffer.jpg

Kristoffer Joelsson

Jarkko.jpg

Jarkko Gestranius

Jan.jpg

Jan Lindholm

Leif.jpg

Leif Roberts

Kursspecifika krav

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs för denna kurs
Observera att kursen är mycket fysiskt krävande
 
Personlig utrustning:
Varma och oömma fritidskläder för utebruk, fingervantar/handskar, mössa samt varma sockor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Ålands sjösäkerhetscentrum tillhandahåller räddningsdräkter och skyddsutrustning.
För bassängövningen krävs handduk och underställ bestående av långärmad t-shirt, långkalsonger/tights samt strumpor

Vi är en certifierad utbildningsenhet

Alla våra kurser uppfyller det krav som STCW 2010 Manila ställer på utbildning av sjöpersonal.
Utbildningen är kvalitetssäkrad och våra intyg berättigar till certifikat från Trafiksäkerhetsverket, Trafi.
De flesta kurser är också godkända av Transportstyrelsen i Sverige för deras certifikat.För varje kurs framgår genom en logo respektive myndighets godkännande för certifikat.
 
trafi logotransportstyrelsen logo
 
Ålands sjösäkerhetscentrum är medlem i IASST (International Association for Safety and Survival Training).

iasst

Tips på logi

fotografjessicalund-7084_0.jpg
Hotell Pommern:
Norragatan 8-10 
Tel: +358 (0)18-15555
E-post: info(at)alandhotels.fi
scandic_savoy.png
Hotell Savoy:

Nygatan 12
Tel: +358-(0)18-15400
E-post: info(at)alandhotels.fi
www.alandhotels.fi

park_hotell.png
Park Alandia Hotell:

Park Alandia Hotell
Norra Esplanadgatan 3
Tel: +358-(0)18-14130
E-post: info@parkalandia.com
www.parkalandiahotel.com

Ålands landskapsregering
Ålands sjösäkerhetscentrum / Maritime Safety Center
Neptunigatan 6, PB 75
AX-22101 MARIEHAMN

Tel: +358 18 24 100