Våra kurser

STCW A-VI/2-1
Survival craft and rescue boats

Pelastusvenemieskurssi

Kahden päivän pelastusvenemieskurssi ja pelastuslauttakurssi missä opitaan pelastusveneiden ja pelastuslauttojen käsittelyä sekä pelastautumistaitoja ja hätätilanteita merellä.
 

Mera info

STCW A-VI/3
Advanced fire fighting refresher

Avancerad brandbekämpning refresher

Två dagars fortbildning för däcks- och maskinbefäl. Uppdatering av kunskaperna kring bland annat brandbekämpningsorganisation, taktiska behov, farligt gods, system och rutiner. Den praktiska delen innefattar rök- och släckövningar samt kemskydd.

Mera info

STCW A-II/1, B-II/1
Electronic Chart Display and Information System

ECDIS

Tre dagars utbildning för däcksbefäl som hanterar ECDIS-utrustning. I kursen går man igenom bland annat olika typer av elektroniska sjökort samt ruttplanering. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Mera info

STCW A-VI/2-1
Survival craft and rescue boats

Livbåtsman

En två dagars utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning. I utbildningen ingår bland annat livräddningsfarkosternas egenskaper, sjösättning och hantering i hårt väder, räddningsövningar, helikopterräddning och första hjälpen.
 

Mera info

STCW A-VI/2-2
Fast rescue boats

Snabba beredskapsbåtar (FRB)

Två dagars utbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i utryckningsgrupp. Genomgång av konstruktion och utrustning, sjösättning och upptagning, säkerhet samt framförande och manövrering i olika väderförhållanden.

Mera info

STCW A-II/1, A-II/2, A-V/2
Cargo Securing

Lastsäkring

Två dagars utbildning för däcksbefäl. På denna utbildning får du kunskap i att använda fartygets lastsäkringsmanualer samt ansvara för lastsäkringen ombord på fartyget. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart i samarbete med MariTerm AB.

Mera info

STCW A-II/1, A-II/2, B-V/C
IMDG

IMDG/Farligt gods

Fyra och en halv dagars utbildning för däcksbefäl. På denna utbildning får du kunskap i säker hantering, stuvning och säkring av farligt gods vid lastning och lossning samt förståelse för uppbyggnaden av IMDG koden. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart i samarbete med MariTerm AB.

Mera info

Radio Regulations
General Operations Certificate

GOC grundkurs

Utbildning för däcksbefäl som är i behov av uppdatering av GOC-certifikat. I utbildningen går man igenom vissa teoretiska delar samt gör praktiska övningar med GMDSS-utrustningen. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Mera info

STCW A-II/1, A-II/2 A-III/1, A-III/2
MRM

MRM, Maritime Resource Management

 

Fyra dagars utbildning för befäl. Genom denna utbildning skall man få en ökad förståelse i hur man skall hantera den operativa arbetsmiljöns personella och tekniska resurser ombord på fartyget samt få ökad förståelse för ledarskapets betydelse. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Mera info

STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
BST, Basic safety training

Grundläggande säkerhet

Fem dagars grundsäkerhetsutbildning för fartygspersonal. Kursen är indelad i överlevnadsteknik, brandskyddsutbildning, förstahjälpen samt personlig säkerhet och ansvar. Teori och praktiska övningar. OBS! Fysiskt krävande kurs.

Mera info

STCW A-VI/3
Advanced firefighting

Avancerad brandbekämpning

Tre dagars utbildning i brandskydd för däcks- och maskinbefäl. Teoridel med inriktning på bland annat taktiska behov, brandbekämpningsorganisation ombord, farligt gods, övervakningssystem, personskador.

Mera info

STCW A-VI/1-2
Basic fire fighting

Grundläggande brandskyddsutbildning

Tre dagars utbildning i brandskydd för däcks- och maskinmanskap. Allmän brandskyddsteori med inriktning på brandförlopp, skyddsutrustning och säkerhet samt fartygsinriktad undervisning. Praktisk del med släck-, sök- och rökövningar.

Mera info

STCW A-VI/4-2
Medical Care

Medical Care refresher

Tre dagars fortbildning för befälhavare och annat däcksbefäl som handhar fartygets sjukvård och fartygsapotek. Inom kursen ingår praktiska övningar som utförs i grupper. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Mera info

STCW A-V/2-1, 2-3
Crowd and Crisis management and human behaviour training

CCM, Crowd and Crisis Management

Tre dagars utbildning för manskap och befäl. Utbildningen tar upp hur man skall hantera krissituationer med förståelse för inverkan av mänskligt beteende. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Mera info

STCW A-VI/5
Ship Security Officer

ISPS SSO

Två dagars utbildning för skyddsansvarig person ombord på fartyget (SSO) i rederiet (CSO) eller i hamnen (PFSO). I och med denna utbildning skall man kunna medverka och leda fartygets, rederiets och hamnens system för "security". Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart i samarbete med MariTerm AB.

Mera info

STCW A-VI/6-2
Security Awereness for seafarers with designated security duties

Grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare med specifika skyddsuppgifter

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare med specifika skyddsuppgifter som en nätkurs. Utbildningen tar upp grundläggande kunskaper om ISPS-koden. utbildningen ger dig färdighet enligt tabell A-VI/6-2 i STCW koden.

Mera info

STCW A-VI/4-1
Medical First Aid

Medicinsk första hjälp för sjöfolk

Tre dagars utbildning för däcks- och maskinbefäl. I utbildningen går man bland annat igenom hjärt- och lungräddning, sjukdomsattacker och frakturer samt hur man skall agera vid sådana situationer. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Mera info

STCW A-VI/6-1
Security Awereness for seafarers without designated security duties

Grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare utan specifika skyddsuppgifter

Högskolan på Åland erbjuder utbildningen grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare utan specifika skyddsuppgifter som en nätkurs. Utbildningen tar upp grundläggande kunskaper om ISPS-koden. Utbildningen ger dig färdighet enligt tabell A-VI/6-1 i STCW koden.

Mera info

Radio Regulations
General Operations Certificate (repetition)

GOC (GMDSS-repetition)

En dags utbildning för däcksbefäl som är i behov av uppdatering av GOC-certifikat. I utbildningen går man igenom vissa teoretiska delar samt gör praktiska övningar med GMDSS-utrustningen. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Mera info

Radio Regulations
Short Range Certificate

SRC (VHF-kurs)

16 timmars utbildning för personer som skall använda sig av VHF-utrustning ombord på fartyget eller i sin fritidsbåt. Utöver utbildningen på 16 timmar tillkommer ett tenttillfälle. Inom utbildningen går man bland annat igenom nöd- och säkerhetstrafik enligt GMDSS samt regler inom radiotrafik. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Mera info

STCW A-VI/6-2
Security Awereness for seafarers with designated security duties

Laivaväen turvatietoisuuden peruskurssi joilla on erityisiä turvatehtäviä

Högskolan på Åland järjestää laivaväen turvatietoisuuden peruskurssin verkkokurssina. Kohderyhmä on aluksen miehistö joilla on erityisiä turvatehtäviä aluksella. Kurssi antaa ISPS-koodi sekä STCW 2010 A-VI/6-2 mukainen peruskoulutus.

Mera info

STCW A-VI/6-1
Security Awereness for seafarers without designated security duties

Laivaväen turvatietoisuuden peruskurssi (ilman erityisiä turvatehtäviä)

Högskolan på Åland järjestää laivaväen turvatietoisuuden peruskurssin verkkokurssina. Kohderyhmä on aluksen miehistö joilla ei ole erityisiä turvatehtäviä aluksella. Kurssi antaa ISPS-koodi sekä STCW 2010 A-VI/6-1 mukainen peruskoulutus.

Mera info

Linjelotsutbildning

Linjelotsutbildning

Tre dagars utbildning för lotsar och linjelotsar. Utbildningen tar upp en dag teori samt två dagar simulatorkörning där man går igenom bland annat manövrering. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland.

Mera info

Linjelotsexamen

 

Högskolan på Åland är godkända av Trafiksäkerhetsverket i Finland att utföra linjelotsexamina, linjelotsexamina består av tre delar: ett täckritningsprov, ett skriftligt prov och ett simulatorprov.

Mera info

STCW A-VI/2-1
Survival craft and rescue boats, refresher

Livbåtsman refresher

En dags fortbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning. Uppdatering av kunskaper i bland annat hantering av livräddningsfarkoster och deras utrustning, helikopterräddning och nödsignalering.

Mera info

STCW A-VI/2-2
Fast rescue boats, refresher

Snabba beredskapsbåtar (FRB) refresher

En dags fortbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i utryckningsgrupp. Uppdatering av kunskaperna kring konstruktion och utrustning, sjösättning och upptagning, säkerhet samt framföring och manövrering i olika väderförhållanden.

Mera info

STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
BST, Basic safety training refresher

Grundläggande säkerhet

Två dagars fortbildning med uppdatering av grundsäkerhetskunskaperna för fartygspersonal. Kursen är indelad i överlevnadsteknik, brandskyddsutbildning, förstahjälpen samt personlig säkerhet och ansvar. Teori och praktiska övningar. OBS! Fysiskt krävande kurs.

Mera info

STCW A-VI/1-3
Basic fire fighting refresher

Grundläggande brandskyddsutbildning

En dags fortbildning i brandskydd för däcks- och maskinmanskap. Teoridel med uppdatering av grundkunskaperna. Praktisk del med släckövningar för olika brandtyper och med varierande släckmedel. Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö.

Mera info

Vi är en certifierad utbildningsenhet

Alla våra kurser uppfyller det krav som STCW 2010 Manila ställer på utbildning av sjöpersonal.
Utbildningen är kvalitetssäkrad och våra intyg berättigar till certifikat från Trafiksäkerhetsverket, Trafi.
De flesta kurser är också godkända av Transportstyrelsen i Sverige för deras certifikat.För varje kurs framgår genom en logo respektive myndighets godkännande för certifikat.
 
trafi logotransportstyrelsen logo
 
Ålands sjösäkerhetscentrum är medlem i IASST (International Association for Safety and Survival Training).

iasst

Tips på logi

fotografjessicalund-7084_0.jpg
Hotell Pommern:
Norragatan 8-10 
Tel: +358 (0)18-15555
E-post: info(at)alandhotels.fi
scandic_savoy.png
Hotell Savoy:

Nygatan 12
Tel: +358-(0)18-15400
E-post: info(at)alandhotels.fi
www.alandhotels.fi

park_hotell.png
Park Alandia Hotell:

Park Alandia Hotell
Norra Esplanadgatan 3
Tel: +358-(0)18-14130
E-post: info@parkalandia.com
www.parkalandiahotel.com

Ålands landskapsregering
Ålands sjösäkerhetscentrum / Maritime Safety Center
Neptunigatan 6, PB 75
AX-22101 MARIEHAMN

Tel: +358 18 24 100