Avancerad brandbekämpning refresher

STCW A-VI/3
Advanced fire fighting refresher
Två dagars fortbildning för däcks- och maskinbefäl. Uppdatering av kunskaperna kring bland annat brandbekämpningsorganisation, taktiska behov, farligt gods, system och rutiner. Den praktiska delen innefattar rök- och släckövningar samt kemskydd.
 
Mål
Kursdeltagaren skall uppnå färdighet i enlighet med STCW Manila konventionen, sektion A-VI/3 jämte tabell A-VI/3 och TSFS 2013:47
 
Kurslängd
2 dagar, 20 lektioner á 40 minuter och obligatorisk närvaro.
 
Tid
Dag 1: Kl 08.00-18.00
Dag 2: Kl 08.00-14.00
Schemat kan ändra beroende på kurstillfällen, vid bokning av kurs skickas ett nogrannanre schema. Detaljerat schema ges vid kursstart.
 
eller
 
Dag 1: Kl 15.00-19.30
Dag 2: Kl 08.00-19.30
Detaljerat schema ges vid kursstart.
 
Plats
Mariehamns räddningsverk, Elverksgatan 8, Mariehamn
 
Pris 2018:
440 € exkl. moms. Pris för lunch och middag tillkommer.
Pris för lunch: 10€/lunch
Pris för middag: 12€/middag
 
KURSINNEHÅLL
 
Brandskydd, teori
 • Brandbekämpningsorganisationen ombord
 • Taktiska behov, ledning, kommunikation och koordinering
 • Samverkan med MRCC och RITS/MIRG
 • Ventilationens påverkan
 • Kontroll av bränsle- och elsystem
 • Farligt gods, risker vid brandbekämpning
 • Risker vid brandbekämpning
 • Sektionering, vattentäta dörrar, stabilitetsproblem
 • Brandövervakningssystem, larmplaner och standardrutiner
 • Användande av vattens inverkan på stabiliteten
 • Hantering av skadade personer
 • Underhåll av utrustning
 • Internationella och nationella bestämmelser
 
Praktiska insats- och ledningsövningar
 • Rök- och släckövningar
 • Kemskydd

 

Rabatterade priser för hotellbokning hittas här

Allmän info och bokningsvillkor

Anmälan: Bokning måste göras senast 14 dagar före kursstart.

Avbokning: Arbetsgivare/kursdeltagare debiteras full kursavgift om avbokning sker senare än 14 dagar före kursstart. Möjlighet finns att skicka ersättare.

Ändringar: Eventuella ändringar av samlingsplats och klockslag kan inträffa. Detta meddelas i förekommande fall innan kursstart.

Inhibering: Ålands sjösäkerhetscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kursen om antalet anmälda deltagare inte uppnår minimigränsen eller om det på grund av vädret inte går att genomföra vissa moment av kursen.

Fysiska krav: De praktiska övningarna vid Ålands sjösäkerhetscentrum kräver god fysisk kondition samt att kursdeltagaren är skadefri. Minimikravet är läkarintyg för sjötjänst.
Kursdeltagaren får ej vara påverkad av alkohol eller droger, påverkad deltagare avvisas från kursen och full kursavgift debiteras.

Försäkring: Vi förutsätter att ni har en olycksfallsförsäkring då ni kommer på kurs.

Måltider: Lunch och kaffe för kursdeltagarna arrangeras av Ålands sjösäkerhetscentrum. Middag ingår vid kvällskurser.

Logi: Ålands sjösäkerhetscentrum ordnar inte bokning av logi. Kursdeltagare får rabatterade priser vid Park Alandia Hotell, Hotell Savoy, Hotell Pommern och Hotell Adlon i Mariehamn. Rekommenderade hotell ligger inom en kilometers avstånd från våra anläggningar. Kontaktuppgifter och priser vid respektive hotells informations ruta.

Dokumentation: Kursintyg utdelas efter genomförd kurs samt sänds som kopia till arbetsgivaren. För erhållande av kursintyg krävs 100 % närvaro under hela kursen samt att kursdeltagaren med godkänt betyg genomfört alla övningar och avlagt godkänt teoriprov.

Frågor utöver ovanstående information kan ställas till Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

Infoa hotelleista

Yleisinfo ja ehtoja

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on tehtävä minimum 14 päivää ennen kurssin alkaessa

Peruuttaminen: Työnantajalta/kurssille osallistujalta peritään täysi kurssimaksu, jos peruutus ei ole tapahtunut viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua. Kun peruutat kurssin odota aina peruutusvahvistusta. Kurssi voidaan perua, jos kurssille ei ole tarpeeksi osallistujia tai jos kurssia ei sääolosuhteiden takia voida järjestää.

Fyysiset edellytykset: Kurssin käytännön harjoitukset vaativat hyvää fyysistä kuntoa. Kurssilaisella ei myöskään saa olla fyysisiä vammoja. Minimivaatimus on merimieslääkäritodistus.
Kurssille osallistuja ei saa olla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen. Päihtynyt kurssilainen poistetaan kurssilta. Kurssimaksu peritään siitä huolimatta työnantajalta/kurssilaiselta.

Vakuutusturva: Edellytämme että teillä on tapaturmavakuutus kun tulette kurssille.

Majoitus: Maritime Safety Center kurseille osallistuvat saavat monista hotelleista Maarianhaminassa alennetun hinnan, lisätietoja saat tästä (ruotsiksi).

Kurssitodistus: Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa kurssitodistuksen. Kurssitodistuksen myöntämiseksi edellytetään läsnäoloa koko kurssin ajan.

Lisää infoa saat Maritime Safety Centeriltä.

 

Välj datum:

= väntelista - kursen är full.

Kursledare

Jan.jpg

Jan Lindholm

Leif.jpg

Leif Roberts

Kursspecifika krav

Förkunskaper:
Certifikat över brandbekämpningsutbildning för befäl, Advanced Fire Fighting (STCW A-VI/3) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren.
De praktiska övningarna förutsätter god fysisk kondition
 
Personlig utrustning:
Handduk, varma och oömma fritidskläder (ej syntetmaterial) samt varma sockor. Anpassa klädseln efter vädret och årstid!
Räddningsverket tillhandahåller overall, skyddskläder och stövlar.
 

Vi är en certifierad utbildningsenhet

Alla våra kurser uppfyller det krav som STCW 2010 Manila ställer på utbildning av sjöpersonal.
Utbildningen är kvalitetssäkrad och våra intyg berättigar till certifikat från Trafiksäkerhetsverket, Trafi.
De flesta kurser är också godkända av Transportstyrelsen i Sverige för deras certifikat.För varje kurs framgår genom en logo respektive myndighets godkännande för certifikat.
 
trafi logotransportstyrelsen logo
 
Ålands sjösäkerhetscentrum är medlem i IASST (International Association for Safety and Survival Training).

iasst

Tips på logi

fotografjessicalund-7084_0.jpg
Hotell Pommern:
Norragatan 8-10 
Tel: +358 (0)18-15555
E-post: info(at)alandhotels.fi
scandic_savoy.png
Hotell Savoy:

Nygatan 12
Tel: +358-(0)18-15400
E-post: info(at)alandhotels.fi
www.alandhotels.fi

park_hotell.png
Park Alandia Hotell:

Park Alandia Hotell
Norra Esplanadgatan 3
Tel: +358-(0)18-14130
E-post: info@parkalandia.com
www.parkalandiahotel.com

Ålands landskapsregering
Ålands sjösäkerhetscentrum / Maritime Safety Center
Neptunigatan 6, PB 75
AX-22101 MARIEHAMN

Tel: +358 18 24 100