Brandövning

Ålands sjösäkerhetscentrums brandkurser hålls vid Mariehamns räddningsverk. Räddningsverket har en av de miljövänligaste brandövningsanläggningarna i Norden - i stället för olja används gas som bränsle i de övningar som sker utomhus, vilket inte alstrar någon rök. Anläggningen möjliggör många olika praktiska övningar med hög realism.

På brandövningsfältet finns bland annat en simulator för rökdykning, uppbyggd med ett system av containrar. Svårighetsgraden på rökdykningsövningarna kan anpassas genom tillförsel av värme och artificiell rök. 

DPP 117Bränderna i simulatorn anläggs under kontrollerade former. Simulatorn är utrustad med rökgasrening och allt släckningsvatten renas innan det går vidare till Mariehamns stads reningsverk.

Brandövningsfältet ger även möjligheter att simulera större och mindre vätskebränder, bränder i tankar med brandfarligt gods och läckage från tank samt mycket annat. Kursdeltagarnas säkerhet har högsta prioritet vid alla praktiska övningar.

 

 

 

 

De som jobbar hos Mariehamns räddningsverk med våra kurser är bland annat följande:

Jan Leif

Jan Lindholm

Leif Roberts

Peter2  
Peter Johansson  

 

 

Aktuella kurser

Pelastusvenemieskurssi

Kahden päivän pelastusvenemieskurssi ja pelastuslauttakurssi missä opitaan pelastusveneiden ja pelastuslauttojen käsittelyä sekä pelastautumistaitoja ja hätätilanteita merellä.
 
Mera info

Avancerad brandbekämpning refresher

Två dagars fortbildning för däcks- och maskinbefäl. Uppdatering av kunskaperna kring bland annat brandbekämpningsorganisation, taktiska behov, farligt gods, system och rutiner. Den praktiska delen innefattar rök- och släckövningar samt kemskydd.
Mera info
Tag kontakt

ECDIS

Tre dagars utbildning för däcksbefäl som hanterar ECDIS-utrustning. I kursen går man igenom bland annat olika typer av elektroniska sjökort samt ruttplanering. Utbildningen hålls vid Högskolan på Åland, Sjöfart.

Mera info

Vi är en certifierad utbildningsenhet

Alla våra kurser uppfyller det krav som STCW 2010 Manila ställer på utbildning av sjöpersonal.
Utbildningen är kvalitetssäkrad och våra intyg berättigar till certifikat från Trafiksäkerhetsverket, Trafi.
De flesta kurser är också godkända av Transportstyrelsen i Sverige för deras certifikat.För varje kurs framgår genom en logo respektive myndighets godkännande för certifikat.
 
trafi logotransportstyrelsen logo
 
Ålands sjösäkerhetscentrum är medlem i IASST (International Association for Safety and Survival Training).

iasst

Ålands landskapsregering
Ålands sjösäkerhetscentrum / Maritime Safety Center
Neptunigatan 6, PB 75
AX-22101 MARIEHAMN

Tel: +358 18 24 100