Aktuella kurser

Tag kontakt

Maskinman

Sjöfartsgymnasiet erbjuder dig möjlighet att avlägga fristående examenstillfälle för matros om du saknar den av Trafi i Finland fordrade utbildningen för behörighetsbrev du önskar. Sista anmälningsdag är 1 december 2016.

Mera info
Tag kontakt

Matros

Sjöfartsgymnasiet erbjuder dig möjlighet att avlägga fristående examenstillfälle för matros om du saknar den av Trafi i Finland fordrade utbildningen för behörighetsbrev du önskar. Sista anmälngsdagen är 1 december 2016.

Mera info
Tag kontakt

Vaktman, maskin

Sjöfartsgymnasiet erbjuder dig möjlighet att avlägga fristående examenstillfälle för vaktman, maskin om du saknar den av Trafi i Finland fordrade utbildningen för behörighetsbrev du önskar. Sista anmälningsdag är 1 december 2016.

Mera info

Vi är en certifierad utbildningsenhet

Alla våra kurser uppfyller det krav som STCW 2010 Manila ställer på utbildning av sjöpersonal.
Utbildningen är kvalitetssäkrad och våra intyg berättigar till certifikat från Trafiksäkerhetsverket, Trafi.
De flesta kurser är också godkända av Transportstyrelsen i Sverige för deras certifikat.För varje kurs framgår genom en logo respektive myndighets godkännande för certifikat.
 
trafi logotransportstyrelsen logo
 
Ålands sjösäkerhetscentrum är medlem i IASST (International Association for Safety and Survival Training).

iasst

Ålands landskapsregering
Ålands sjösäkerhetscentrum / Maritime Safety Center
Neptunigatan 6, PB 75
AX-22101 MARIEHAMN

Tel: +358 (0)18 532 296